środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

BOŚ otwiera program emisji instrumentów dłużnych

msd | 14 czerwca 2022
Bank Ochrony Środowiska przyjął wart 1 mld zł program emisji, a pierwsza oferta przeprowadzona w jego ramach obejmie papiery do 100 mln zł.

Uchwalony przez bank program ma bardzo szerokie ramy. Emitowane w papiery mogą być obligacjami lub bankowymi papierami wartościowymi, a w określonych sytuacjach dług będzie mógł zostać zaliczony do kapitałów Tier II (obligacje podporządkowane) lub MREL (uprzywilejowane obligacje senioralne).

Tak ustrukturyzowany program ma pozwolić BOŚ Bankowi na emisję złotowych lub eurowych papierów z terminami spłaty od dwóch do dziesięciu lat i zmiennym oprocentowaniu. Ponadto, emisje będą mogły być prowadzone w formacie tzw. zielonego długu.

Z pierwszej oferty BOŚ zamierza pozyskać do 100 mln zł. Wszystkie emisje plasowane w ramach nowego programu będą adresowane wyłącznie do jednego z inwestora lub ograniczonej grupy inwestorów kwalifikowanych.

Zależnie od serii, bank daje sobie możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu na GPW.

W ostatnim czasie z zaplanowanych emisji podporządkowanego długu rezygnowały Alior Bank i PZU. Pracę nad emisją tego typu nadal prowadzi PKO BP.

 • Banki komercyjne chcą własnego systemu ochrony

  08 czerwca 2022
  Osiem banków komercyjnych planuje uruchomienie działającego w formie spółki akcyjnej systemu ochrony, który miałby służyć zapewnieniu płynności i wypłacalności jego uczestników. Na początek banki mogą zasilić fundusz wkładem sięgającym prawie 3,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • PZU rezygnuje z refinansowania podporządkowanego długu

  01 czerwca 2022
  Ubezpieczyciel odstąpił od prac nad wartą do 3 mld zł emisją, z której chciał pozyskać wpływy na spłatę uplasowanych przed pięcioma laty papierów PZU0727 na 2,25 mld zł.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej
 • Słabszy bilans Alior Banku

  27 kwietnia 2022
  Bank nadal redukuje udział kredytów zagrożonych, ale jego wskaźnik płynności LCR i nadwyżki kapitałowe znalazły się najniżej od 2019 r.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje