sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

BOŚ otwiera program emisji instrumentów dłużnych

msd | 14 czerwca 2022
Bank Ochrony Środowiska przyjął wart 1 mld zł program emisji, a pierwsza oferta przeprowadzona w jego ramach obejmie papiery do 100 mln zł.

Uchwalony przez bank program ma bardzo szerokie ramy. Emitowane w papiery mogą być obligacjami lub bankowymi papierami wartościowymi, a w określonych sytuacjach dług będzie mógł zostać zaliczony do kapitałów Tier II (obligacje podporządkowane) lub MREL (uprzywilejowane obligacje senioralne).

Tak ustrukturyzowany program ma pozwolić BOŚ Bankowi na emisję złotowych lub eurowych papierów z terminami spłaty od dwóch do dziesięciu lat i zmiennym oprocentowaniu. Ponadto, emisje będą mogły być prowadzone w formacie tzw. zielonego długu.

Z pierwszej oferty BOŚ zamierza pozyskać do 100 mln zł. Wszystkie emisje plasowane w ramach nowego programu będą adresowane wyłącznie do jednego z inwestora lub ograniczonej grupy inwestorów kwalifikowanych.

Zależnie od serii, bank daje sobie możliwość wprowadzenia obligacji do obrotu na GPW.

W ostatnim czasie z zaplanowanych emisji podporządkowanego długu rezygnowały Alior Bank i PZU. Pracę nad emisją tego typu nadal prowadzi PKO BP.

Więcej wiadomości kategorii Emisje