czwartek, 30 maja 2024

PKO Bank Polski S.A.

PKO Bank Polski S.A.

Największy polski bank uniwersalny. Notowany na GPW. Dominujący udział skarbu państwa w głosach na WZA.