poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

BVT uplasowało tylko niewielką część emisji obligacji

msd | 24 stycznia 2019
Z zapowiedzianej ponad miesiąc temu niepublicznej oferty papierów dłużnych o wartości 1,5 mln zł spółka pozyskała 0,2 mln zł.

Wyemitowane obligacje serii G mają 26-miesięczny okres spłaty. Ich oprocentowania nie ujawniono, za wyjątkiem tego, że ustalono je na ”zasadach rynkowych”. 

Wierzytelności wynikające z nowych papierów zostały zabezpieczone. Są to obligacje imienne, każda o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 1 tys. zł.

Wcześniej, w listopadzie, windykacyjna spółka pozyskała 0,44 mln zł z wartej do 1,5 mln zł oferty dwuletnich zabezpieczonych papierów oprocentowanych na stałe 7,2 proc. rocznie.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji BVT, do transakcji nimi dochodzi raczej sporadycznie. Najbliższy wykup (3 mln zł) czeka spółkę w kwietniu tego roku. Serię BVT0419 animator kwotuje na 98,5/100,0 proc. (bid/ask). 

Papiery BVT0419 to akurat seria z naruszonymi warunkami emisji (przekroczony wskaźnik dług netto/EBITDA). Spółka nie informuje jednak o żądaniach przedterminowego wykupu od obligatariuszy wobec tych papierów. Podobne żądania otrzymywała w ubiegłym roku w stosunku do nienotowanej na Catalyst serii B, której wykup przypada w sierpniu. 

Więcej wiadomości o BVT S.A.

 • Poprawa wyników BVT

  16 sierpnia 2019
  Windykacyjna spółka zaksięgowała rekordowe 1 mln zł zysku netto w II kwartale. Miała też wysokie przepływy operacyjne, ale większość wypracowanej gotówki przeznaczyła na bliżej nieopisane nakłady inwestycyjne.
  czytaj więcej
 • BVT miało stratę w I kwartale

  20 maja 2019
  Pomimo niższych przychodów, windykacyjna spółka poprawiła wynik operacyjny w I kwartale. Wciąż był jednak niższy od kosztów obsługi zadłużenia. Kapitały własne BVT spadły poniżej 2 mln zł przy sumie bilansowej sięgającej prawie 51 mln zł.
  czytaj więcej
 • Insiderzy z BVT wzięli udział w emisji

  25 kwietnia 2019
  W wartej 1,13 mln zł prywatnej emisji sześciomiesięcznych obligacji prezes i członek rady nadzorczej spółki zainwestowali łącznie 160 tys. zł własnych pieniędzy.
  czytaj więcej
 • BVT wyemitowało krótkoterminowe obligacje

  23 kwietnia 2019
  Windykacyjna spółka pozyskała 1,63 mln zł z dwóch emisji prywatnych, w tym 1,13 mln zł to papiery o sześciomiesięcznym okresie spłaty.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje