piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

BVT uplasowało tylko niewielką część emisji obligacji

msd | 24 stycznia 2019
Z zapowiedzianej ponad miesiąc temu niepublicznej oferty papierów dłużnych o wartości 1,5 mln zł spółka pozyskała 0,2 mln zł.

Wyemitowane obligacje serii G mają 26-miesięczny okres spłaty. Ich oprocentowania nie ujawniono, za wyjątkiem tego, że ustalono je na ”zasadach rynkowych”. 

Wierzytelności wynikające z nowych papierów zostały zabezpieczone. Są to obligacje imienne, każda o jednostkowej wartości nominalnej na poziomie 1 tys. zł.

Wcześniej, w listopadzie, windykacyjna spółka pozyskała 0,44 mln zł z wartej do 1,5 mln zł oferty dwuletnich zabezpieczonych papierów oprocentowanych na stałe 7,2 proc. rocznie.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji BVT, do transakcji nimi dochodzi raczej sporadycznie. Najbliższy wykup (3 mln zł) czeka spółkę w kwietniu tego roku. Serię BVT0419 animator kwotuje na 98,5/100,0 proc. (bid/ask). 

Papiery BVT0419 to akurat seria z naruszonymi warunkami emisji (przekroczony wskaźnik dług netto/EBITDA). Spółka nie informuje jednak o żądaniach przedterminowego wykupu od obligatariuszy wobec tych papierów. Podobne żądania otrzymywała w ubiegłym roku w stosunku do nienotowanej na Catalyst serii B, której wykup przypada w sierpniu. 

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje