czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Były prezes Nanotela aresztowany w zw. z obligacjami

msd | 27 września 2019
Daniel W., były szef Nanotela, usłyszał między innymi zarzut oszustwa na szkodę wielu obligatariuszy w łącznej kwocie nie mniejszej niż 22,2 mln zł.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu, Daniel W. miał podawać fałszywe informacje podczas emisji obligacji, zatajając natomiast przy tym informacje prawdziwie o kondycji finansowej Nanotelu i jego zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań. 

Zdaniem prokuratury papiery dłużne spółki były oferowane w sytuacji zagrażającej jej upadłości, czy wprowadzano obligatariuszy w błąd. Fałszowana miała być też wartość nieruchomości stanowiących hipoteczne zabezpieczenie obligacji. 

Swoim postępowaniem Daniel W. – według prokuratury – miał doprowadzić szereg obligatariuszy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej wysokości nie mniejszej niż 22,18 mln zł.

Były prezes miał też działać na szkodę niektórych inwestorów, gdy „pomimo grożącej spółce upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłacił tylko niektórych obligatariuszy”.

Fakt popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu przestępstw został w znacznym stopniu uprawdopodobniony zebranym w niniejszej sprawie materiałem dowodowym w postaci: zeznań złożonych przez świadków, w tym w szczególności pokrzywdzonych obligatariuszy, sprawozdań finansowych, dokumentacji skarbowej, a nadto uzyskanych opinii biegłych oraz innymi dowodami zgromadzonymi w aktach sprawy – podała Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu.

Jak poinformowano, były prezes Nanotela nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił złożenia wyjaśnień. 

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w sprawie tymczasowego aresztowania Daniela W.

W przeszłości Nanotel był notowany na Catalyst z dwiema pierwszymi seriami obligacji, które w grudniu 2014 r. zostały wykupione przed terminem. Kolejne serie długu spółki już nie trafiły do obrotu, a problemy z ich obsługą rozpoczęły się w 2015 r. Sąd ogłosił upadłość spółki w październiku 2017 r.

Obligacje Nanotela oferowane były przez Vestor DM, któremu KNF przed kilkoma dniami cofnęła licencję na wykonywanie działalności maklerskiej w związku z innymi papierami dłużnymi.

Papiery Nanotela pojawiały się też w jeszcze jednym wątku. Jak pisaliśmy w listopadzie 2018 r., niespłacone papiery spółki powyżej ich nominału kupił… GetBack. Nabył je od spółki ES Inwestycje, powiązanej osobowo z Vestorem.

Więcej wiadomości o Nanotel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

Emisje