czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

GetBack kupował obligacje upadłych spółek powyżej nominału?

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 08 listopada 2018
W grudniu 2017 r. windykator zawarł umowy nabycia obligacji Nanotela, Hyperiona, Hawe oraz spółki bez aktywów Wapeco. Teraz rada wierzycieli chce, żeby sprzedający zwrócił pieniądze.

Umowę zakupu przez GetBack obligacji, w imieniu zarządzanego przez spółkę funduszu sekurytyzacyjnego, zawarto ze spółką ES Inwestycje. Niezwykłe jest to, że windykator miał nie tylko nabywać papiery upadłych spółek, ale do transakcji dojść miało po cenie przekraczającej wartość nominalną długu. Rada wierzycieli chce teraz, aby GetBack porozumiał się ze sprzedającym obligacje Nanotela, Hyperiona i Hawe oraz nieznanej spółki Wapeco, która – według rady – nie posiada aktywów.

Rada wierzycieli GetBack przyjmuje stanowisko, że w wyniku porozumienia ES Inwestycje powinno zapłacić GetBack kwotę minimum 12 082 420 zł powiększoną o odsetki ustawowe – napisano w uchwale rady wierzycieli z 7 listopada.

Rada chce, żeby GetBack i ES Inwestycje wynegocjowały porozumienia do 30 listopada tego roku. Jego treść miałaby natomiast zostać przedstawiona do zatwierdzenia radzie nadzorczej windykatora, nadzorcy sądowemu i radzie wierzycieli.

W opinii rady wierzycieli GetBack, zawarcie porozumienia na rekomendowanych warunkach byłoby wyrazem odpowiedzialności stron umów i leżałoby w interesie ponad dziewięciu tysięcy wierzycieli GetBack – napisano w uchwale rady.

Jednocześnie rada wierzycieli wystąpiła do zarządu GetBacku o przekazanie wszelkich powiązań i zawartych umów z ES Inwestycje, a także zleciła weryfikację okoliczności zawarcia umów z tą spółką.

ES Inwestycje, jak czytamy w sprawozdaniu rocznym spółki, specjalizuje się w administrowaniu zabezpieczeniami obligacji korporacyjnych. W ubiegłym roku spółka miała równe 13 mln zł przychodów i 2,63 mln zł zysku netto. Jednym z członków rady nadzorczej ES Inwestycje, jak wynika z KRS, jest Michał Meller, wiceprezes Vestor Domu Maklerskiego, który w przeszłości oferował między innymi obligacje Hyperiona i Hawe.

Więcej wiadomości o GetBack S.A., Nanotel S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje