środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

BZ WBK utworzy bank hipoteczny

msd | 07 marca 2018
Nowy bank, którego jedynym akcjonariuszem zostanie BZ WBK, zajmie się obsługą i nabywaniem od właściciela mieszkaniowych kredytów hipotecznych, a także emisją listów zastawnych.

Utworzenie nowego banku wymaga między innymi zgód regulacyjnych, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank w związku z utworzeniem banku hipotecznego uzyska stabilne, długoterminowe źródło finansowania dla kredytów hipotecznych banku, w postaci hipotecznych listów zastawnych. Utworzenie banku hipotecznego przyczyni się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa grupy kapitałowej banku, a pośrednio może przyczynić się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa całego sektora bankowego – poinformował BZ WBK.

Na polskim rynku funkcjonują obecnie trzy banki hipoteczne należące do mBanku, Pekao oraz PKO BP. W styczniu zgodę na utworzenie banku hipotecznego dostał od KNF także ING, który w przeszłości posiadał już tego rodzaju bank (w międzyczasie zmieniły się uwarunkowania prawne i rynkowe, które ponownie zachęcają do tworzenia banków hipotecznych). W 2015 r. utworzenie banku hipotecznego, na podstawie już posiadanej licencji, zapowiadał także Getin Noble Bank. Projekt miał ruszyć w 2017 r.

Na Catalyst notowane są listy zastawne każdego z trzech działających obecnie na rynku banków hipotecznych. Wartość ponad 50 znajdujących się w obrocie serii jest bliska 16 mld zł, ale długiem tym praktycznie się nie handluje. Do transakcji dochodzi sporadycznie lub wcale. Są to bowiem instrumenty, w które inwestują niemal wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

Średnie oprocentowanie notowanych na Catalyst złotowych listów tylko nieznacznie przekracza 2,7 proc. Wszystkie emitowane przez rodzime banki hipoteczne listy zastawne mają ratingi wyższe o jeden lub dwa stopnie niż Polska.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje