niedziela, 18 marca 2018

Newsroom

BZ WBK utworzy bank hipoteczny

msd | 07 marca 2018
Nowy bank, którego jedynym akcjonariuszem zostanie BZ WBK, zajmie się obsługą i nabywaniem od właściciela mieszkaniowych kredytów hipotecznych, a także emisją listów zastawnych.

Utworzenie nowego banku wymaga między innymi zgód regulacyjnych, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank w związku z utworzeniem banku hipotecznego uzyska stabilne, długoterminowe źródło finansowania dla kredytów hipotecznych banku, w postaci hipotecznych listów zastawnych. Utworzenie banku hipotecznego przyczyni się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa grupy kapitałowej banku, a pośrednio może przyczynić się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa całego sektora bankowego – poinformował BZ WBK.

Na polskim rynku funkcjonują obecnie trzy banki hipoteczne należące do mBanku, Pekao oraz PKO BP. W styczniu zgodę na utworzenie banku hipotecznego dostał od KNF także ING, który w przeszłości posiadał już tego rodzaju bank (w międzyczasie zmieniły się uwarunkowania prawne i rynkowe, które ponownie zachęcają do tworzenia banków hipotecznych). W 2015 r. utworzenie banku hipotecznego, na podstawie już posiadanej licencji, zapowiadał także Getin Noble Bank. Projekt miał ruszyć w 2017 r.

Na Catalyst notowane są listy zastawne każdego z trzech działających obecnie na rynku banków hipotecznych. Wartość ponad 50 znajdujących się w obrocie serii jest bliska 16 mld zł, ale długiem tym praktycznie się nie handluje. Do transakcji dochodzi sporadycznie lub wcale. Są to bowiem instrumenty, w które inwestują niemal wyłącznie inwestorzy instytucjonalni.

Średnie oprocentowanie notowanych na Catalyst złotowych listów tylko nieznacznie przekracza 2,7 proc. Wszystkie emitowane przez rodzime banki hipoteczne listy zastawne mają ratingi wyższe o jeden lub dwa stopnie niż Polska.

Więcej wiadomości o BZ WBK S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Coraz słabsze wyniki M.W. Trade

  16 marca 2018
  Wraz ze spadkiem wartości portfela aktywów finansowych maleją przychody i zyski spółki wyspecjalizowanej w finansowaniu podmiotów leczniczych i JST. Dobrą wiadomością jest natomiast to, że spieniężany majątek trafia na spłatę zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Lutowa emisja Best debiutuje na Catalyst

  16 marca 2018
  Windykator wprowadził do obrotu warte 30 mln zł papiery dłużne serii T2 uplasowane miesiąc temu w ramach publicznej oferty, w której udział wzięło 464 inwestorów.
  czytaj więcej
 • Benefit Partners debiutuje na Catalyst

  07 marca 2018
  Spółka wspomagająca działalność Benefit Systems, dostawcy programu MultiSport, wprowadziła do giełdowego obrotu wyemitowane w połowie ubiegłego roku obligacje o wartości 15 mln zł.
  czytaj więcej
 • Dom Development prawie bez długu netto przed tegorocznymi wydatkami

  07 marca 2018
  Po bardzo dobrym 2017 r. deweloper chce przeznaczyć 189 mln zł na wypłatę dywidendy, może też wydać w tym roku około 350 mln zł na powiększenie banku ziemi. Sfinansowanie tych wydatków nie powinno stanowić trudności, tak samo jak nie powinien zostać zakłócony spokojny sen obligatariuszy.
  czytaj więcej

Emisje