czwartek, 17 stycznia 2019

Newsroom

BZ WBK wyemituje obligacje podporządkowane

msd | 07 lutego 2018
Bank chce pozyskać do 1 mld zł z emisji papierów dłużnych, które za zgodą KNF będą mogły zostać zaliczone do kapitału Tier II.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej lub kilku seriach, wynika z komunikatu BZ WBK. Oczekiwane warunki emisji nie zostały na razie upublicznione, bank zamierza je ustalić w późniejszym terminie.

Przeprowadzenie emisji zaplanowano do 30 czerwca tego roku. Można się spodziewać, że obligacje BZ WBK zostaną zaoferowane inwestorom instytucjonalnym.

Na koniec 2017 r. łączny współczynnik kapitałowy grupy BZ WBK wynosił 16,7 proc. wobec 16,9 proc. kwartał wcześniej i 15,1 proc. przed rokiem. Emisja podporządkowanego długu ma szansę pozytywnie wpłynąć na współczynnik TCR, co mogłoby się okazać także istotne ze względu na plany wypłaty dywidendy z ubiegłorocznego zysku.

Tydzień temu agencja Moody’s podniosła perspektywę ratingu BZ WBK (A3) ze stabilnej do pozytywnej. Zdaniem agencji zamiar zakupu wydzielonej części DB Polska będzie mieć tylko niewielki negatywny wpływ na pozycję kapitałową BZ WBK.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji BZ WBK. Są to zwykłe (niepodporządkowane) papiery na 485 mln zł z terminem wykupu w czerwcu 2018 r. Po raz ostatni handlowano nimi tydzień temu przy 1,83 proc. rentowności brutto. Aktualnie papiery nabyć można natomiast przy 1,4 proc. rentowności brutto (0,69 proc. netto).

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje