sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Capitea (d. GetBack) przyspiesza płatności układowe wobec obligatariuszy

msd | 04 marca 2022
Między 4 a 25 marca windykacyjna spółka przekaże swoim wierzycielom 210 zł od każdych 10 tys. zł obligacyjnego zadłużenia.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zwróciła spółce ok. 40 mln zł, które w 2020 r. zostały zablokowane jako dowód rzeczowy w prowadzonym postępowaniu. Pochodzące z ugody zawartej z Lartiq TFI (d. Trigon TFI) pieniądze windykator zamierza przeznaczyć na przyspieszenie płatności układowych. Do wierzycieli Capitei trafić ma całość piątej raty układowej zaplanowanej na wrzesień tego roku oraz 20 proc. szóstej raty, której pierwotny termin płatności ustalono na marzec 2023 r. 

Między 4 a 25 marca obligatariusze otrzymają w sumie 2,1 proc. kapitału. Po realizacji przyspieszonych płatności łączna kwota odzyskanych przez nich pieniędzy sięgnie więc 3,1 proc. 

Zgodnie z uprawomocnionym w 2020 r. układem, Capitea ma oddać właścicielom niezabezpieczonych obligacji 25 proc. wartości nominalnej długu w ratach płatnych do marca 2028 r. Pozostałe 75 proc. kapitału uległo umorzeniu, razem z odsetkami.

Afera GetBacku wybuchła w kwietniu 2018 r. Spółka na dobre przestała wtedy regulować warte niemal 3 mld zł obligacyjne zobowiązania wobec tysięcy inwestorów. 

Przed kilkoma dniami ruszył pierwszy proces sądowy w sprawie GetBacku. Na ławie oskarżonych zasiadł Konrad Kąkolewski, były prezes windykacyjnej spółki, a także byli prezesi i członkowie Idea Banku, który był zaangażowany w sprzedaż obligacji windykatora na dużą skalę.

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium