niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Cavatina Holding pozyskała 187,5 mln zł brutto z emisji akcji

msd | 15 lipca 2021
W ramach publicznej emisji deweloper przydzielił 7,5 mln nowych akcji po 25 zł za sztukę. Początkowo liczył jednak na znacznie wyższe wpływy.

Cavatina Holding wprawdzie uplasowała wszystkie oferowane akcje, ale emisja przyniosła jej 187,5 mln zł wpływów brutto wobec oczekiwanych wstępnie 450 mln zł, a później obniżonych do 375 mln zł.

Prawie 88 proc. wyemitowanych przez Cavatinę Holding akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych.

Uplasowane akcje stanowią około 30,1 proc. w podwyższonym kapitale spółki.

Pozyskane z emisji wpływy Cavatina Holding zobowiązała się przeznaczyć na rozwój działalności, w tym szczególnie na zakup gruntów we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Jeszcze przed giełdowym IPO Cavatina Holding zadebiutowała na Catalyst, gdzie obecnie notowane są dwie serie jej długu o łącznej wartości 40,5 mln zł i terminach spłaty w 2024 r. Obie wyceniane są przez sprzedających w okolicach 101 proc. nominału, co przekłada się na około 6,3 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje