poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

CCC odkupi obligacje za 20,5 mln zł

msd | 13 lutego 2024
Obuwnicza spółka spłaci w marcu 20,57 mln zł kapitału z giełdowych obligacji CCC0626 o wartości 189,35 mln zł.

Konieczność przeprowadzenia częściowego przedterminowego wykupu papierów dłużnych nakładają na CCC warunki emisji, w myśl których spółka zobowiązania jest do proporcjonalnej redukcji obligacyjnego zadłużenia, jeśli wcześniej dojdzie do obniżenia limitów kredytowych. Te ostatnie CCC zmniejszyło o 114,9 mln zł, co kolei oznacza konieczność zaoferowania obligatariuszom odkup 20,57 mln zł papierów CCC0626.

Inwestorzy zainteresowani wyjściem z obligacji CCC po wartości nominalnej mają czas na składanie żądań między 13 lutego a 13 marca. Sama wcześniejsza spłata zrealizowana zostanie 21 marca i prawdopodobnie poprzedzona zostanie redukcją.

Do tej pory CCC przeprowadziło trzy przedterminowe wykupu na zasadzie pari passu, spłacając w ten sposób łącznie 20,65 mln zł obligacyjnego kapitału. Przy czym, każdorazowo składane przez obligatariuszy żądania opiewały na 104,7-125,9 mln zł.

Klauzula pari passu w warunkach emisji obligacji CCC0626 pojawiła się pod koniec 2022 r., gdy CCC prowadziło z wierzycielami kolejną rundę negocjacji. 

Papiery dłużne obuwniczej spółki oprocentowane są na WIBOR 6M plus 4,5 pkt proc. marży. Aktualnie wyceniane są one na 99,4 proc. nominału wobec niecałych 70 proc. przed rokiem.

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst