poniedziałek, 29 maja 2023

Newsroom

CCC wykupi obligacje za 0,3 mln zł

msd | 23 lutego 2023
Na mocy zmienionych w październiku warunków emisji obuwnicza spółka zobowiązana jest do spłaty obligacji CCC0626 o wartości nominalnej do 337 tys. zł.

Grupa CCC zredukowała limity kredytowe o 1,95 mln zł, co przekłada się na konieczność zaoferowania właścicielom wartych 210 mln zł obligacji CCC0626 proporcjonalnego wykupu. Zgodnie z wyliczeniami spółki, wcześniejszej spłacie podlegać będą więc papiery o łącznej wartości nominalnej 337 tys. zł. 

CCC ma czas do 7 marca, by zaoferować obligatariuszom wcześniejszy częściowy wykup długu. Wierzyciele będą mieli zaś 30 dni na złożenie żądania wykupu od momentu ogłoszenia takiej oferty przez spółkę.

Klauzula pari passu, która zrównuje prawa obligatariuszy i banków w zakresie redukcji zadłużenia, trafiła do warunków emisji obligacji CCC0626 dopiero w październiku ubiegłego roku, gdy spółka wynegocjowała u wierzycieli znaczące poluzowanie kowenantów.

Od połowy lutego notowania obligacji CCC0626 powoli pną się w górę. Na zamknięciu środowej sesji wyceniano je na 72,74 proc. wartości nominalnej wobec niecałych 70 proc. przed kilkoma dniami. 

Tylko od początku roku właściciela zmieniło już 21,5 proc. obligacji CCC. A wśród sprzedających prawdopodobnie było wiele funduszy, bo – jak pisaliśmy w połowie lutego – jeszcze na koniec 2022 r. kontrolowały one około trzy czwarte całej emisji. 

Więcej wiadomości o CCC S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst