środa, 11 grudnia 2019

Newsroom

CDRL pozyskało 8,9 mln zł z emisji obligacji

msd | 31 grudnia 2018
Producent ubrań dla dzieci uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Warte 8,9 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ofercie prywatnej. Przeprowadzono ją w ramach przyjętego w listopadzie programu emisji o wartości 40 mln zł.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego – poinformowało CDRL.

W listopadzie CDRL informowało, że środki z emisji obligacji mogą trafić na akwizycję.

Wyemitowane przez spółkę papiery serii B trafią do obrotu na GPW.

W przeszłości, do października 2014 r., obligacje CDRL były już notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

 • CDRL dalej od obligacyjnego kowenantu

  03 grudnia 2019
  Producentowi ubrań dla dzieci dopisała sprzedaż w III kwartale oraz wygenerowany cash flow operacyjny, co pozwoliło nieco poprawić pokrycie krótkoterminowych zobowiązań posiadanymi środkami pieniężnymi. Wskaźnik dług netto/EBITDA oddalił się zaś od obligacyjnego limitu.
  czytaj więcej
 • CDRL ze słabszymi wskaźnikami finansowymi

  02 września 2019
  Na efekty akwizycji producenta ubrań dla dzieci dodatkowo nałożyło się wdrożenie nowego standardu rachunkowości. CDRL wygląda więc na o wiele bardziej zadłużone przy jednocześnie znacznie niższych wskaźnikach płynności.
  czytaj więcej
 • Mała rewolucja w CDRL

  04 czerwca 2019
  Kolejne akwizycje oraz wdrożenie nowego standardu sprawozdawczości zwiększyły w I kwartale sumę bilansową producenta ubrań dla dzieci o 157,4 mln zł do 345 mln zł. Przy odnotowanej stracie netto i spadku kapitałów własnych ogólne zadłużenie grupy poszybowało w górę. Wyraźnie pogorszyły się też wskaźniki zadłużenia odsetkowego i płynności.
  czytaj więcej
 • CDRL z niższymi wskaźnikami płynności

  08 kwietnia 2019
  W IV kwartale producent dziecięcej odzieży wypracował 24,8 mln zł gotówki. Jeszcze więcej wydał jednak na inwestycje. Saldo środków pieniężnych wyraźnie się obniżyło, a wśród aktywów obrotowych ponadprzeciętnie dużo było zapasów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje