poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

CDRL pozyskało 8,9 mln zł z emisji obligacji

msd | 31 grudnia 2018
Producent ubrań dla dzieci uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.

Warte 8,9 mln zł obligacje zostały wyemitowane w ofercie prywatnej. Przeprowadzono ją w ramach przyjętego w listopadzie programu emisji o wartości 40 mln zł.

Środki uzyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności bieżącej, w tym na zwiększenie kapitału obrotowego – poinformowało CDRL.

W listopadzie CDRL informowało, że środki z emisji obligacji mogą trafić na akwizycję.

Wyemitowane przez spółkę papiery serii B trafią do obrotu na GPW.

W przeszłości, do października 2014 r., obligacje CDRL były już notowane na Catalyst.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje