niedziela, 26 września 2021

Newsroom

CDRL skupiło własne obligacje za ok. 300 tys. zł

msd | 30 lipca 2021
Odzieżowa spółka nabyła w celu umorzenia 300 obligacji CDR1221, prawdopodobnie płacąc za nie 99 proc. wartości nominalnej.

Podobnie jak w poprzednich tego typu transakcjach, spółka przeprowadziła skup na rynku międzybankowym. Jak wynika z naszych szacunków, płaciła za obligacje po 99 proc. nominału plus narosłe odsetki.

Na Catalyst papiery CDR1221 kwotowane są na 99,02/100 proc. nominału (bid/ask), lecz po obu stronach arkusza leży ledwie po kilka sztuk obligacji.

Po umorzeniu papierów za 300 tys. zł, wartość wygasającej w grudniu serii CDR1221 obniży się do 1,4 mln zł.

Początkowo obligacje CDR1221 warte były 8,9 mln zł, lecz w trzech ubiegłorocznych transakcjach CDRL skupiło łącznie 7,2 mln zł własnego długu. 

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

 • CDRL nadal ogranicza zadłużenie

  27 sierpnia 2021
  Znakomita większość generowanej przez odzieżową grupę gotówki nadal trafia na bieżącą obsługę i spłatę zobowiązań finansowych. Poprawa wyników pozwoliła natomiast po raz pierwszy od sześciu kwartałów zwiększyć poziom kapitałów własnych.
  czytaj więcej
 • Grupa CDRL miała wstępnie 7,2 mln zł zysku netto w I półroczu

  26 sierpnia 2021
  Odzieżowa grupa chwali się ponad 7-proc. wzrostem obrotów w I półroczu oraz zwiększeniem marży na sprzedaży do 50 proc.
  czytaj więcej
 • Płynność bieżąca CDRL na historycznym minimum

  07 czerwca 2021
  Odzieżowa grupa zakończyła I kwartał z przewagą krótkoterminowych zobowiązań nad aktywami obrotowymi. Jej płynność gotówkowa nie odbiegała jednak od normy.
  czytaj więcej
 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst