poniedziałek, 01 czerwca 2020

Newsroom

Cenospheres Trade & Engineering nie wykupił obligacji

msd | 22 kwietnia 2020
Spółka nie spłaciła w terminie wartych 1,6 mln zł papierów dłużnych serii C, które nie były notowane na Catalyst.

Niespłacone obligacje zostały wyemitowane w ramach prywatnej oferty z października 2018 r. Za 18-miesięczne papiery Cenospheres Trade & Engineering płacił stałe 9 proc. odsetek w skali roku, aczkolwiek ostatniego kuponu obligatariusze już nie otrzymali. 

Na rynku pierwotnym warte 1,6 mln zł obligacje serii C objęło siedmiu inwestorów, w tym sześć osób fizycznych i jedna spółka prawa handlowego. 

Trzy tygodnie temu spółka złożyła do sądu wnioski w sprawie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego oraz ogłoszenia upadłości. Jak zapewniano, intencją spółki jest restrukturyzacja, a wniosek upadłościowy złożono z ostrożności.

Cenospheres Trade & Engineering to notowana na NewConnect spółka zajmująca się przetwarzaniem i sprzedażą mikrosfery, tj. sferycznych cząstek krzemianowo-glinowych wypełnionych gazem, które mogą być wykorzystywane w przemyśle.

Kłopoty finansowe Cenospheres Trade & Engineering znane były już znacznie wcześniej. W 2019 r. WZ spółki uchwaliło wprawdzie emisję akcji, ale nic z niej nie wyszło. 

W 2019 r. spółka osiągnęła niecałe 2,4 mln zł przychodów i 1,4 mln zł straty netto. Przy 1,9 mln zł aktywów wykazała prawie 4,3 mln zł zobowiązań, a jej sprawozdanie sporządzono przy założeniu braku kontynuacji działalności.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje