piątek, 07 sierpnia 2020

Newsroom

Cięcie stóp obniży wynik odsetkowy Santandera o 380-450 mln zł

msd | 10 kwietnia 2020
Ostatnie decyzje RPP o ocięciu stóp procentowych łącznie o 100 pkt bazowych obniżą wynik odsetkowy grupy Santander Banku Polska o 380-450 mln zł w 2020 r.

Na 380-450 mln zł negatywnego wpływu na wynik odsetkowy grupy około 300-350 mln zł przypadać będzie na Santander Bank Polska, zaś pozostałe 80-100 mln zł przypisano do Santander Consumer Banku.

„Wpływ ten będzie się materializował stopniowo w kolejnych kwartałach, a jego rzeczywista skala będzie uzależniona od kształtu krzywej dochodowości oraz realizacji założeń biznesowych i możliwych zmian bilansu.” – podał bank.

W 2019 r. wynik odsetkowy grupy Santander sięgnął 6,58 mld zł (wzrost o 15 proc. r/r) i stanowił ponad trzy czwarte jej dochodów podstawowych (69 proc. dochodów ogółem).

18 marca i 9 kwietnia RPP obniżyła stopę referencyjną po 50 pkt bazowych, ostatecznie do 0,5 proc.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Santandera o wartości 1 mld zł oraz zwykłe (niepodporządkowane) papiery o wartości 500 mln euro. Płynność pierwszych jest bardzo niska, drugich – zerowa. Nominał papierów to odpowiednio 500 tys. zł i 100 tys. euro.

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje