wtorek, 21 maja 2019

Newsroom

Comp ma zgodę obligatariuszy na wzrost wskaźnika zadłużenia

msd | 06 grudnia 2018
Właściciele notowanych na Catalyst obligacji serii I/2015 oraz I/2017 technologicznej spółki wyrazili zgodę na podniesienie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA, za co otrzymają jednorazową premię.

Obowiązujący limit wskaźnika zadłużenia (3,5x) decyzją właścicieli obligacji CMP0620 oraz CMP0720 został czasowo podniesiony. Do 3,8x na koniec 2018 r. oraz do 4,4x w czerwcu 2019 r. Później zaś Comp ponownie będzie musiał wrócić z poziomem relacji długu netto do wyniku EBITDA poniżej 3,5x.

W zamian za zgodę na czasowe poluzowanie kowenantu obligatariusze otrzymają do końca tego roku 1 proc. premii liczonej od wartości nominalnej posiadanych papierów.

Zmiana warunków emisji obligacji nie objęła natomiast kwestii dotyczących wysokości marży. Oznacza to, że ostał się zapis, który mówi, że wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA powyżej 3,5x będzie skutkować podniesieniem marży z obecnych 3,8 pkt proc. do 5,3 pkt proc.

Wcześniej Comp informował, że w przypadku zgody obligatariuszy na poluzowanie warunków emisji w zakresie wskaźnika zadłużenia ustanowi dodatkowe zabezpieczenie obligacji w postaci weksli własnych in blanco.

Obecnie obligacje CMP0620 oraz CMP0720, warte odpowiednio 45 mln zł oraz 27 mln zł, zabezpieczone są przede wszystkim zastawem rejestrowym na akcjach Zakładu Urządzeń Komputerowych Elzab, spółki zależnej Compu.

Obie serie papierów dłużnych Compu notowane są na Catalyst. Bardziej płynną z nich – CMP0620 – rynek wycenia na 94,4 proc. nominału. Warunki emisji obu serii przewidują okresową amortyzację.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje