piątek, 22 października 2021

Newsroom

Coraz bliżej ETF-a na polskie obligacje skarbowe

msd | 13 października 2021
KNF zatwierdziła prospekt funduszu Beta ETF TBSP Portfelowego FIZ, którego zadaniem będzie naśladować zachowanie TBSP.Index, czyli indeksu polskich papierów skarbowych.

Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła AgioFunds TFI na utworzenie funduszu Beta ETF TBSP Portfelowego FIZ, co – jak podano – jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu certyfikatów inwestycyjnych serii A i B emitowanych przez ten fundusz. 

„W najbliższych tygodniach zostanie przeprowadzona emisja kapitału początkowego, rejestracja funduszu, dopuszczenie oraz wprowadzenie (do giełdowego obrotu – red.)” – poinformowała Beta Securities Poland, spółka tworząca fundusze ETF we współpracy z AgioFunds TFI.

Maksymalna opłata za zarządzanie ETF-em na TBSP.Index ma wynieść do 0,4 proc., ale jej ostateczna wysokość zostanie ustalona przed upublicznieniem certyfikatów funduszu, wynika z zapowiedzi Roberta Sochackiego, członka zarządu spółki Beta Securities Poland. Natomiast do wprowadzenie funduszu do giełdowego obrotu mogłoby dojść w grudniu lub styczniu.

TBSP.Index jest oficjalnym indeksem polskich obligacji skarbowych, składającym się ze złotowych papierów zerokuponowych oraz tych o oprocentowaniu stałym. Publikowany trzy razy dziennie indeks ma charakter dochodowy – uwzględnia on zmiany kursów papierów dłużnych, narosłe odsetki oraz dochód z reinwestycji kuponów. Aktualnie największy, bo ponad 9-proc., udział w indeksie TBSP mają papiery DS1029 oraz DS0726. 

W miniony wtorek TBSP.Index zatrzymał się na 1948,29 pkt (wartość bazowa to 1000 pkt z 29 grudnia 2006 r.), tj. 4,58 proc. poniżej styczniowego szczytu. Od czasu ubiegłotygodniowej decyzji RPP, w ślad za gwałtownym wzrostem rentowności skarbowego długu, wartość indeksu spadała o 1,4 proc.

Obok prospektu dla obligacyjnego ETF-a, KNF dała też we wtorek zielone światło funduszowi replikującemu indeks sWIG80TR (sWIG80 w wydaniu dochodowym). 

Więcej wiadomości kategorii Catalyst