czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

CVI zainwestowało w 2017 roku 3,8 mld zł

ben | 26 lutego 2018
CVI, firma realizująca inwestycje finansowania długiem korporacyjnym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, sfinansowała w ubiegłym roku rozwój ponad 100 przedsiębiorstw i zapowiada zwiększenie skali inwestycji w 2018 r.

Łączna kwota transakcji przeprowadzonych przez fundusze współzarządzane przez CVI i Noble Funds TFI na rynku private debt (finansowanie dłużne przedsiębiorstw w ramach transakcji bezpośrednio uzgodnionych pomiędzy funduszem i emitentem) wyniosła 2,6 mld zł. Inwestycje w instrumenty skierowane do szerszego grona inwestorów stanowiły pozostałe 1,2 mld zł. Ubiegłoroczna statystyka zwiększa łączną wartość inwestycji private debt zrealizowanych przez CVI w ciągu ostatnich pięciu lat do 6,5 mld zł, w ramach 450 transakcji finansowania przedsiębiorstw.

CVI przeanalizowało w zeszłym roku ponad 1000 projektów, z tego ponad 700 stanowiły przedsiębiorstwa krajowe. Fundusze zrealizowały inwestycje w Polsce, Rumunii, na Słowacji, w Serbii, Finlandii i w krajach bałtyckich. W kolejnych latach CVI planuje finansować długiem korporacyjnym ponad 100 przedsiębiorstw rocznie, przy zaangażowaniu 10-100 mln zł w jeden projekt.

Fundusze, których portfelami zarządza CVI, inwestują w dług korporacyjny o różnym profilu ryzyka, oferując przedsiębiorstwom-emitentom finansowanie w formie długu senioralnego, długu podporządkowanego, unitranche, mezzanine, distressed oraz inwestycji bezpośrednich w mniejszościowe pakiety udziałów. Fundusze inwestują w firmy z różnych branż, m.in. deweloperskiej, finansowej, przemysłowej, dóbr i usług konsumenckich oraz sektora technologicznego. Jednocześnie nie ma preferencji branżowych przy doborze projektów.

Od kilku lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania długiem korporacyjnym wśród polskich przedsiębiorców, którzy traktują ten rodzaj finansowania rozwoju jako atrakcyjną alternatywę dla oferty banków i private equity. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi polskich przedsiębiorstw zainteresowanych finansowaniem pozabankowym. Obecnie proponujemy pełne spektrum rozwiązań finansowych dla sektora MSP. Każdego roku wprowadzamy na rynek kolejne instrumenty mówi cytowany w komunikacje prasowym Marcin Leja, dyrektor zarządzający CVI. Widzimy duży potencjał dla private debt także poza Polską, dlatego dwa lata temu podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu inwestycji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Według naszych szacunków rynek bezpośredniego finansowania dłużnego przedsiębiorstw może osiągnąć w naszym regionie wartość 6-7 mld euro rocznie – dodaje Marcin Leja.

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN i Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZAN, których portfelami zarządza CVI, zanotowały największe napływy kapitału w 2017 r. spośród krajowych funduszy zamkniętych. Jednocześnie Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, z aktywami przekraczającymi 3,3 mld zł, jest obecnie jednym z największych funduszy obligacji korporacyjnych w Polsce.

Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN (seria C) został ubiegłorocznym liderem zestawienia stóp zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych. Zarobił 5,9 proc., wyraźnie wyprzedzając inne fundusze w swojej kategorii. Jeszcze wyższe zwroty przyniosły inne fundusze współzarządzane przez CVI – fundusz Mezzanine FIZAN, który w ubiegłym roku odnotował wzrost na poziomie 8,6 proc. i fundusz Distressed Assets FIZAN, z 12-miesięczną stopą zwrotu wynoszącą 9,7 proc.

Sukcesy inwestycyjne CVI są potwierdzeniem wysokich kompetencji naszego zespołu. Ambicją CVI jest utrzymanie atrakcyjnych zwrotów z inwestycji, z korzyścią zarówno dla inwestorów, jak i dla emitentów, którym jesteśmy w stanie dostarczać konkurencyjnie elastyczne finansowanie, indywidualnie dopasowane w ramach transakcji private debt – mówi cytowany w komunikacje prasowym Rafał Lis, Partner w CVI, odpowiedzialny za zarządzanie portfelami funduszy.

CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. jest niezależną firmą inwestycyjną, kontynuującą działalność Credit Value Investments Sp. z o.o. Zajmuje się pozabankowym finansowaniem przedsiębiorstw w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2012 r. firma zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje