wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat prowadzi ofertę obligacji na 1 mld zł

msd | 17 kwietnia 2019
Kupon dla siedmioletnich papierów telekomunikacyjno-medialnego koncernu ustalono na 1,75 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Emisja ma charakter publiczny, ale jest kierowana wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Oferta prowadzona jest w dniach 17-19 kwietnia, aczkolwiek Cyfrowy Polsat jest już po wstępnej budowie księgi popytu, podczas której wysokość marży ustalono na 1,75 pkt proc. Początkowo spółka oczekiwała 1,8-2,0 pkt proc. marży, ale później zawęziła ją do 1,75-1,85 pkt proc. – wynika z informacji przekazanych przez PAP.

Warta do 1 mld zł emisja obligacji serii B ma na celu zrefinansowanie papierów serii A (CPS0721), także wartych 1 mld zł. Za starszy dług Cyfrowy Polsat płaci WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc.

Obligacjom CPS0721 minął już termin, w którym spółka była zobowiązana wypłacić premię dla obligatariuszy w razie przedterminowej spłaty.

Cyfrowy Polsat zastrzega, że nowa emisja może także zostać częściowo opłacona poprzez potrącenie wierzytelności wynikających z papierów serii A.

Przydział nowego długu zaplanowano na 26 kwietnia.

W ubiegłym tygodniu Cyfrowy Polsat informował, że w nowej emisji udział wziąć może także Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Rynek wycenia papiery CPS0721 na 100,29 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

 • Poprawa płynności Cyfrowego Polsatu

  14 maja 2020
  Na koniec marca saldo środków pieniężnych medialno-telekomunikacyjnej grupy wzrosło do 1,1 mld zł, a po dniu bilansowym udało jej się uzyskać wakacje kredytowe i wydłużyć terminy spłaty kluczowego kredytu. Po drugiej stronie medalu jest jednak planowane przejęcie Interii i prawdopodobna wypłata dywidendy.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat kupi Interię za 422 mln zł

  04 maja 2020
  Wchodząca w skład medialno-telekomunikacyjnej grupy Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków spółek z grupy Interia.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat przesunął terminy spłaty kredytów

  28 kwietnia 2020
  W najbliższych miesiącach spółka nie zapłaci rat od kredytu terminowego, a ostateczne terminy kredytów przypadać będą od dwa lata później.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nie rezygnuje z inwestycji

  23 kwietnia 2020
  Medialno-telekomunikacyjna grupa odczuwa skutki pandemii koronawirusa na wielu płaszczyznach, ale – jak zapewnia – utrzymuje wysoką płynność i generuje wysokie dodatnie przepływy pieniężne. Założonych projektów inwestycyjnych nie zamierza natomiast porzucać.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje