wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Czy obligatariusze GetBack powinni się zgodzić na umorzenie odsetek? (opinia prawna)

Barbara Garlacz, radca prawny | 23 maja 2018
GetBack zaproponował definitywne umorzenie odsetek od obligacji. Umorzenie takie może jednak utrudnić dochodzenie roszczeń od innych podmiotów – w tym od dystrybutorów obligacji, w przypadku stwierdzenia praktyki misselingu. Dlatego zgoda na definitywne umorzenie odsetek w ostatecznie zatwierdzonym układzie jest niebezpieczna dla obligatariuszy.

Barbara Garlacz, radca prawnyPropozycja umorzenia odsetek od obligacji dotyczy zarówno odsetek kapitałowych, jak i za opóźnienie. Odsetki za opóźnienie należą się tym obligatariuszom, których obligacje nie zostały wykupione w terminie lub którzy nie otrzymali odsetek kapitałowych na czas lub w końcu tym, którzy złożyli żądanie przedterminowego wykupu obligacji, a GetBack go nie zrealizował.

Obligatariusze zapowiadają, że należności, których nie uda się uzyskać od GetBack w ramach układu będą egzekwować od podmiotów dystrybuujących obligacje. Niezależnie jednak od tego, czy będzie podstawa do ich dochodzenia z powodu nieuczciwych praktyk sprzedażowych, kwestią podstawową jest zabezpieczenie w układzie w ogóle możliwości ich dochodzenia.

Prawo restrukturyzacyjne przewiduje, że układ nie narusza praw wierzyciela np. wobec poręczyciela długu czy współdłużnika – co oznacza, że swoich wierzytelności nie wyegzekwowanych w ramach układu wierzyciel może dochodzić od tych podmiotów. Natomiast nie ma takiego przepisu kolizyjnego jeśli idzie o możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie wierzytelności objętej układem i np. umorzonej w ramach układu.

Znając agresywną taktykę i argumentację procesową banków w postępowaniach sądowych banki mogą wykorzystywać ten argument przeciwko obligatariuszom, wskazując, że skoro ci w układzie zgodzili się na umorzenie odsetek, to roszczenie o nie wygasło. Owszem, źródłem potencjalnej odpowiedzialności dystrybutorów będzie powstanie szkody w majątku obligatariusza – jednak wyobrażam sobie, że banki będą podnosić, że poprzez wyrażenie zgody na umorzenie odsetek obligatariusz przyczynił się do powstania szkody. Dlatego tę kwestię należałoby jednoznacznie zaadresować już na etapie konstruowania układu – komentuje mec. Barbara Garlacz, która uruchomiła pomoc prawną dla poszkodowanych obligatariuszy GetBack.

Barbara Garlacz – radca prawny prowadzący sprawy kredytów powiązanych z walutą oraz spory sądowe na tle instrumentów finansowych.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Strzyżenie obligacji 2C Partners

  25 lutego 2020
  Nieruchomościowa spółka porozumiała się w sprawie umorzenia połowy obligacji, których termin spłaty minął w maju ubiegłego roku.
  czytaj więcej
 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej

Emisje