wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Dekpol pozyskał 9 mln zł

msd | 09 sierpnia 2018
Spółka uplasowała obligacje serii F3, które wchodzą w skład wartego 80 mln zł programu dedykowanemu wyłącznie funduszom Pioneera.

Nowa emisja warta jest 9 mln zł, co znaczy, że z dwiema poprzednimi, które także trafiły wyłącznie do funduszy Pioneera, Dekpol pozyskał w ten sposób łącznie 34 mln zł. Jednak nie jest to pierwsza tego rodzaju umowa programowa łącząca dewelopersko-budowlaną spółkę z tymi funduszami.

Termin wykupu obligacji – tej i dwóch wcześniejszych serii – ustalono na styczeń 2022 r., ale z przysługującą emitentowi opcją wcześniejszej spłaty. Kupon ustalany jest w oparciu o WIBOR 3M i marżę, której wysokości jednak Dekpol nie ujawnia.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację inwestycji polegającej na budowie zespołu budynku mieszkalnego i usługowego w ramach projektu „Grano Residence” w Gdańsku przy ul. Pszennej, Chmielnej i Żytniej – poinformowano.

Zabezpieczenie obligacji stanowić mają między innymi: hipoteka, umowa rachunku zastrzeżonego, poręczenie udzielone przez spółkę projektową, do której docelowo trafią wpływy z emisji, czy w końcu oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Na Catalyst notowana są natomiast dwie inne serie obligacji, które Dekpol oferował do nieco szerszego grona inwestorów niż tylko fundusze jednego TFI. Wygasające w marcu 2021 r. papiery DEK0321 i DKP0321, które przed upływem ostatecznego terminu będą też amortyzowane, taniały w czwartek po 0,5 pkt proc. do 100 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Dekpol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje