czwartek, 30 marca 2023

Newsroom

Depozytariusz wypowiedział umowę Rentierowi

msd | 23 listopada 2022
Bank Pekao wypowiedział umowę Funduszowi Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, nie wskazując przyczyn jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji depozytariusza nastąpi z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, upływającym 22 maja przyszłego roku. Do tego czasu Rentier musi zawrzeć umowę z nowym podmiotem. W przeciwnym razie konieczna byłaby likwidacja funduszu. 

FDK Rentier FIZ to fundusz wyspecjalizowany w długu prywatnym, którym współzarządzają CVI DM oraz Noble Funds TFI. Według ostatniej comiesięcznej wyceny, datowanej na 21 listopada, dysponował on 107,6 mln zł aktywów. Wykazywał on przy tym 6,4 proc. trzymiesięcznej stopy zwrotu. W ostatnich 12 i 24 miesiącach zarobił natomiast dla inwestorów kolejno 8,1 i 12 proc.  

Rentier jest jednym z dwóch zamkniętych funduszy publicznych, które mogą obecnie prowadzić oferty na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. Z czterech tegorocznych emisji pozyskał on jednak w sumie niecałe 4,8 mln zł.

Nie jest tajemnicą, że ostatnimi czasy banki coraz częściej rezygnują ze świadczenia usług depozytariusza, szczególnie dla funduszy zamkniętych. Nie szukając daleko, w trakcie wymuszonej zmiany depozytariusza jest też obecnie Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ, który w przeszłości także sprzedawał swoje certyfikaty w ramach ofert publicznych adresowanych do szerokiego grona inwestorów.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Michael/Ström uruchamia fundusz obligacji dużych spółek

  24 marca 2023
  Broker utworzył zamknięty fundusz, który będzie inwestował w dług największych przedsiębiorstw, w tym kontrolowanych przez skarb państwa lub z nadanym ratingiem inwestycyjnym. Liczy, że w ten sposób trafi w gusta bardziej konserwatywnych inwestorów niż w swoim dotychczasowym funduszu obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Aktywa funduszy firm minimalnie w dół

  16 marca 2023
  W lutym aktywa funduszy obligacji korporacyjnych spadły o 0,6 proc. lub o 46 mln zł, po tym jak w styczniu zanotowały pierwszy wzrost od września 2021 r. Nadal nie można więc mówić o przełamaniu tendencji.
  czytaj więcej
 • Ponownie solidne napływy do Rentiera

  16 marca 2023
  Wyspecjalizowany w długu prywatnym fundusz Rentier FIZ pozyskał 16,8 mln zł z publicznej oferty certyfikatów inwestycyjnych.
  czytaj więcej
 • Czwarty z kolei miesiąc na plusie

  03 marca 2023
  Zgodnie z przewidywaniami, stopy zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych pną się w górę i w ujęciu rocznym znalazły się najwyżej od dwóch lat, w czym tym razem nie przeszkodziła nawet widoczna w lutym przecena obligacji skarbowych.
  czytaj więcej