wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Depozytariusz wypowiedział umowę Rentierowi

msd | 23 listopada 2022
Bank Pekao wypowiedział umowę Funduszowi Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, nie wskazując przyczyn jej rozwiązania.

Rozwiązanie umowy o pełnienie funkcji depozytariusza nastąpi z sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia, upływającym 22 maja przyszłego roku. Do tego czasu Rentier musi zawrzeć umowę z nowym podmiotem. W przeciwnym razie konieczna byłaby likwidacja funduszu. 

FDK Rentier FIZ to fundusz wyspecjalizowany w długu prywatnym, którym współzarządzają CVI DM oraz Noble Funds TFI. Według ostatniej comiesięcznej wyceny, datowanej na 21 listopada, dysponował on 107,6 mln zł aktywów. Wykazywał on przy tym 6,4 proc. trzymiesięcznej stopy zwrotu. W ostatnich 12 i 24 miesiącach zarobił natomiast dla inwestorów kolejno 8,1 i 12 proc.  

Rentier jest jednym z dwóch zamkniętych funduszy publicznych, które mogą obecnie prowadzić oferty na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu. Z czterech tegorocznych emisji pozyskał on jednak w sumie niecałe 4,8 mln zł.

Nie jest tajemnicą, że ostatnimi czasy banki coraz częściej rezygnują ze świadczenia usług depozytariusza, szczególnie dla funduszy zamkniętych. Nie szukając daleko, w trakcie wymuszonej zmiany depozytariusza jest też obecnie Stabilny Fundusz Obligacji Korporacyjnych FIZ, który w przeszłości także sprzedawał swoje certyfikaty w ramach ofert publicznych adresowanych do szerokiego grona inwestorów.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze