poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Dług netto PGE spadł o ponad połowę w III kw.

msd | 10 listopada 2021
Zysk EBITDA grupy PGE wzrósł o 36 proc. r/r do 2,11 mld zł w III kwartale, a dług netto spadł do niecałych 2,58 mld zł, wynika ze wstępnych szacunków.

Grupa PGE szacuje, że po trzech kwartałach tego roku jej wynik EBITDA rósł o 69 proc. r/r do 7,36 mld zł, z czego 6,16 mld zł to powtarzalny zysk (bez zdarzeń jednorazowych). W samym III kwartale raportowany wynik EBITDA podliczono na 2,11 mld zł (1,55 mld zł rok wcześniej), w tym powtarzalny rezultat to 1,94 mld zł. Z jednej strony na jego poprawę pracować miał rynek mocy, czy wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, a z drugiej istotnym obciążeniem były wyższe koszty emisji CO2, czy koszty paliw produkcyjnych.

Jak podano, skonsolidowany zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej wzrósł natomiast dwukrotnie, do 561 mln zł w III kwartale (612 mln zł przed odpisami). 

Przy rosnących zyskach grupa poniosła 822 mln zł nakładów inwestycyjnych w III kwartale (3,07 md zł od początku roku). Natomiast jej dług netto, który już w czerwcu notował wieloletnie minima (5,95 mld zł), spadł we wrześniu do niecałych 2,58 mld zł. 

Publikację pełnego sprawozdania za III kwartał PGE zapowiada na 23 listopada.

Na Catalyst znajdują się dwie serie obligacji energetycznej spółki – PGE0526 i PGE0529, za które płaci ona kolejno 1,2 i 1,4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Dłuższą serię sprzedający kwotuje na 101,99 proc. nominału.

Więcej wiadomości o PGE S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst