czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Do sądu trafiły pierwsze zastrzeżenia do układu GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 stycznia 2019
Jak się dowiedzieliśmy, do poniedziałku włącznie wpłynęły dwa pisma zawierające zastrzeżenia do przyjętego układu. Będzie ich jednak więcej, wynika z naszych informacji.

Pisma wierzycieli trafiły do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, przed którym toczy się przyspieszone postępowanie układowe windykacyjnej spółki. Na razie nie wyznaczono jeszcze terminu rozpatrzenia otrzymanych zastrzeżeń. Pism z zastrzeżeniami ma być jednak więcej, wynika z relacji wierzycieli. Przy czym przywilej ich składania przysługuje osobom, które wyłączyły się spod kuratora obligatariuszy na potrzeby głosowania w ramach zgromadzenia wierzycieli. Takich wierzycieli było niespełna 150.

Jak dowiedzieliśmy się w sądzie, na razie nie doszło też jeszcze do wyznaczenia terminu rozprawy w celu rozpoznania układu. Co do zasady, może się odbyć nie wcześniej niż po upływie tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym przyjęto układ, a to stało się w ubiegły piątek. Decyzją kuratora obligatariuszy wierzyciele przyjęli – jedyną poddaną pod głosowanie – propozycję układową, której autorem jest sam GetBack.

Przyjęte propozycje układowe zakładają, że niezabezpieczeni obligatariusze otrzymają spłatę 25 proc. nominału przez osiem lat. W pierwszym roku realizacji układu nie otrzymają jednak żadnej płatności (spółka ma się skupić na spłacie zabezpieczonych wierzycieli). Pierwsze płatności dla niezabezpieczonych obligatariuszy pojawić się więc mają dopiero po półtora roku od uprawomocnienia układu i będzie to 0,5 zł z każdych zainwestowanych 100 zł.

Propozycje układowe, które GetBack zaktualizował na skutek wycofania się Hoista z przejęcia wszystkich aktywów windykatora, wciąż zostawiają otwartą furtkę do przeprowadzenia tzw. wariantu inwestorskiego, polegającego na sprzedaży aktywów spółki. Jeśli do 20 czerwca GetBack znajdzie kupca na co najmniej 80 proc. majątku, wówczas wejść w życie może opcja inwestorska, która zakłada spłatę 20 proc. nominału, ale w krótszym okresie (większość płatności zostałaby zrealizowana w latach 2020-2021).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje