piątek, 30 października 2020

Newsroom

Dobre perspektywy dla polskich obligacji skarbowych - raport UBS

materiał prasowy UBS | 11 grudnia 2019
Polskie obligacje skarbowe są najlepiej oceniane spośród wszystkich państw Europy Środkowej i Wschodniej – prawdopodobieństwa ryzyka niespłacenia dla obligacji o zakresie zapadalności poniżej pięciu lat wynosi mniej niż 2 proc.

Polska jest najlepsza spośród wszystkich ocenianych w raporcie banku UBS państw Europy Środkowej i Wschodniej, a jej dobre wyniki plasują ją w czołówce wszystkich rynków wschodzących analizowanych przez bank. UBS docenił wiele aspektów polskiej sytuacji gospodarczej, przede wszystkim zaś zdrowe perspektywy wzrostu gospodarczego na nadchodzące lata, w okolicach 3 proc. Jednym z istotnych czynników przyczyniających się do takiego poziomu ma być spodziewany w nadchodzącej dekadzie dopływ funduszy unijnych.

Wpływ unijny ma się również odbić na sile polskich instytucji publicznych, ocenianych lepiej niż wielu innych gospodarek wschodzących, częściowo dzięki członkostwu w UE.

Polska elastyczność fiskalna i stabilne perspektywy

Raport UBS docenia także swobodę fiskalną Polski, czyli niski deficyt oraz relatywnie niski stosunek zadłużenia publicznego w stosunku do PKB. Doceniono również odporność polskiej gospodarki na potencjalną recesję strefy euro, dzięki m.in. silnemu popytowi krajowemu, relatywnie niższej (w porównaniu do regionu) zależności od eksportu oraz szerokiej bazie eksportowej.

– Polska gospodarka, dzięki niskiemu deficytowi budżetowemu, w tym roku szacowanemu przez nas na -1,5 proc., oraz relatywnie niskiemu poziomowi długu publicznego, na poziomie 47,8 proc., cieszy się znaczącą elastycznością fiskalną. Uspakaja nas także wysoki stopień odporności polskiej gospodarki na ewentualny kryzys w strefie euro, który uzasadniamy m.in. szeroką bazą eksportową. Wszystko to umacnia naszą ocenę sytuacji na polskim rynku obligacji i w związku z tym nie przewidujemy obecnie jej obniżenia – powiedział Michael Bolliger z UBS Global Wealth Management.

UBS na chwilę obecną nie przewiduje znaczących zmian w ocenie Polski. Deficyt strukturalny nie jest postrzegany jako czynnik zagrożenia w najbliższej przyszłości z uwagi na wysoką przystępność zadłużenia. Bank ponadto zwraca uwagę, że poprawę oceny mogłaby przynieść m.in. konsolidacja fiskalna, ale z uwagi na nadchodzące wybory prezydenckie UBS spodziewa się raczej poluzowania polityki fiskalnej.

Inwestorzy, według banku, powinni czujnie obserwować relacje Polski z UE w kontekście istniejących napięć i alokacji funduszy unijnych w przyszłości. Także sytuacja gospodarcza strefy euro ma przełożenie na sytuację w Polsce, jej dalsze osłabienie stanowiłoby ciężar dla polskiej gospodarki.

Więcej wiadomości o Skarb Państwa

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje