środa, 29 maja 2024

Newsroom

Duże straty Unibepu i zapowiedź poprawy

msd | 11 marca 2024
Budowlana grupa miała wstępnie 156,9 mln zł straty netto w 2023 r. Oczekuje, że w tym roku uda jej się osiągnąć dodatnią rentowność przy jednoczesnej poprawie zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi.

Według wstępnych informacji, zeszłoroczne skonsolidowane przychody Unibepu wzrosły o 7,6 proc. r/r do 2,43 mld zł, czemu towarzyszył jednak szereg strat. Począwszy od 37,8 mln zł straty brutto na sprzedaży (148,3 mln zł zysku rok wcześniej), przez 137,8 mln zł straty operacyjnej (63,8 mln zł zysku przed rokiem), po 156,9 mln zł straty netto (31,9 mln zł zysku w 2022 r.).

W samym IV kwartale grupa odnotowała więc około 84,1 mln zł straty brutto na sprzedaży, a strata operacyjna i netto to kolejno 136,7 mln zł oraz 139,5 mln zł.

Słabe wyniki Unibep tłumaczy przeglądem posiadanego portfela realizowanych kontraktów, przy uwzględnieniu szeregu czynników o charakterze inflacyjnym, które uwzględniono w formie rezerw. Grupa wymienia więc dalszy wzrost niektórych grupy materiałów, usług, kosztów energii i transportu, a także niedobór pracowników oraz rosnącą płacę minimalną. Ponadto, wskazuje także na niekorzystne tendencje popytowe w budownictwie, szczególnie mieszkaniowym, czy też niepewną sytuację makroekonomiczną na rynkach zagranicznych, gdzie zajmuje się budownictwem modułowym.

„(…) Zarząd emitenta przewiduje osiągnięcie w 2024 roku dodatniej rentowności operacyjnej oraz dodatniego zysku netto na poziomie skonsolidowanych wyników grupy kapitałowej” – zapowiedziano w komunikacie Unibepu.

Jak wskazano, sytuacja grupy nie wskazywała na ryzyko kontynuacji działalności. Niemniej, Unibep zobowiązał się do podjęcia działań, które pozwolą obniżyć zadłużenie operacyjne, choćby poprzez sprzedaż niektórych składników majątku, rewizję wyceny godziwej projektów deweloperskich oraz poprawę zarządzania sytuacją finansową i przepływami gotówkowymi.

Na koniec grudnia grupa Unibepu miała 327,7 mln zł zadłużenia i 311,1 mln zł gotówki. Według obliczeń Obligacje.pl, jej dług netto wynosił więc wstępnie 16,6 mln zł wobec 182,2 mln zł kwartał wcześniej i 102,8 mln zł przed rokiem. 

Pełne zaudytowane sprawozdanie roczne Unibep zobowiązał się przekazać 15 kwietnia.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Unibepu i trzy serie długu Unidevelopmentu, spółki deweloperskiej wchodzącej w skład grupy. Za uplasowane w ubiegłym roku papiery UNI1026 o wartości 138 mln zł Unibep zobowiązany jest płacić WIBOR 6M plus 4,3 pkt proc. marży. Po raz ostatni papierami handlowano jeszcze w lutym, gdy wyceniano je na 101,2 proc. nominału (w poniedziałek rano w arkuszu zleceń nie ma ani jednej oferty sprzedaży).

W kontekście słabych wyników warto natomiast zwrócić uwagę, że warunki obligacji Unibepu zakładają, iż do pierwszego badania wskaźnika dług netto/EBITDA dojdzie dopiero z końcem 2024 r. 

Więcej wiadomości o Unibep S.A.

 • Mocny wzrost zadłużenia Unibepu

  27 maja 2024
  Według wstępnych szacunków, budowlana grupa miała 76,3 mln zł zysku netto w I kwartale, ale stan gotówki na jej kontach spadł od grudnia blisko o połowę.
  czytaj więcej
 • Unibep zapowiada zmniejszenie zadłużenia i przywrócenie rentowności

  19 kwietnia 2024
  Zgodnie z marcowymi ostrzeżeniami, budowlana grupa zamknęła 2023 r. na dużym minusie, co prowadziło do naruszenia bankowego kowenantu i wystąpienia ryzyka kontynuacji działalności. Unibep obiecuje jednak odpowiedzieć całym szeregiem działań optymalizacyjnych.
  czytaj więcej
 • Unidevelopment księguje wysokie zyski z wyceny gruntów

  02 kwietnia 2024
  Deweloper zrezygnował z przygotowania niektórych gruntów pod projekty mieszkaniowe, co pozwoliło mu zaksięgować 100 mln zł dodatkowego zysku operacyjnego w I kwartale.
  czytaj więcej
 • Kosztowne porządki w Unibepie

  17 listopada 2023
  Przy rosnących przychodach budowlano-deweloperska grupa osiągnęła 12,9 mln zł straty brutto ze sprzedaży oraz 28,8 mln zł straty operacyjnej w III kwartale wobec zysków przed rokiem. Unibep tłumaczy to istotnie większą zachowawczością w księgowaniu, czego negatywne skutki mogą być widoczne także w wynikach IV kwartału.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst