czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

EBOR kupił podporządkowane obligacje BZ WBK

msd | 06 kwietnia 2018
Bank rozliczył zapowiadaną niedawno emisję podporządkowanego długu o wartości 1 mld zł. Papiery za 150 mln zł objął Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Wyemitowane obligacje oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,6 pkt proc. marży przy 10-letnim okresie spłaty, który na żądanie emitenta może ulec skróceniu o połowę. I najpewniej tak się stanie, ponieważ wyemitowane obligacje są długiem podporządkowanym, czyli takim, który BZ WBK za zgodą KNF będzie mógł zaliczyć do funduszy Tier II. Jednak po pięciu latach od emisji korzyści z tego rozwiązania zaczną maleć, ponieważ konieczna okaże się amortyzacja papierów w funduszach własnych w tempie 20 proc. rocznie.

Z wartej 1 mld zł emisji 150 mln zł objął EBOR. BZ WBK zobowiązał się natomiast wobec niego do zainwestowania 210 mln zł wpływów z emisji w komercyjne i mieszkaniowe projekty typu greenfield.

Emisja trafiła do inwestorów instytucjonalnych, a nominał każdej obligacji ustalono na 500 tys. zł. Papiery zostaną wprowadzone do obrotu na Catalyst.

Aktualnie w giełdowym obrocie znajduje się jedna seria obligacji BZ WBK. Są to senioralne papiery z terminem wykupu w czerwcu tego roku. W ostatniej transakcji, sprzed ponad tygodnia, wyceniano je na 100 proc. nominału, co oznaczało wówczas 1,96 proc. rentowności brutto (0,8 proc. netto).

Więcej wiadomości o Santander Bank Polska S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje