niedziela, 03 grudnia 2023

Newsroom

Echo Investment rusza po 50 mln zł z emisji obligacji

Michał Sadrak | 14 listopada 2023
Od środy deweloper ponownie zaproponuje inwestorom indywidualnym czteroletnie papiery dłużne z 4 pkt proc. marży. Przy niezmienionych warunkach emisji Echo zdecydowało się natomiast na rozszerzenie sieci dystrybucji.

WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży za czteroletni niezabezpieczony dług z opcją wcześniejszej spłaty to warunki dobrze znane inwestorom z sześciu wcześniejszych publicznych emisji, jakie Echo Investment przeprowadziło w tym i ubiegłym roku. Deweloper oczekuje, że oferta ta przyniesie mu 50 mln zł wpływów brutto (ok. 49 mln zł netto).

Emisja Echa ruszy w najbliższą środę, 15 listopada i potrwa do 24 listopada, a w tym czasie cena emisyjna oferowanych papierów rosnąć będzie po 2-3 grosze dziennie, począwszy od 100,00 zł, a skończywszy na 100,24 zł. Odzwierciedlać to ma narastające odsetki, których naliczanie rusza już 15 listopada (wg stawki 9,55 proc. rocznie). Sam przydział długu zaplanowano na 27 listopada, a jego emisję na 14 grudnia. 

Tym razem obok BM PKO BP, które przyjmuje zapisy od około 50 tys. zł (500 obligacji), w emisji uczestniczyć będą też BM Pekao, DM BDM, Michael/Ström DM i Noble Securities. U uczestników konsorcjum próg wejścia obniżono do 100 zł. 

Warta 50 mln zł oferta przeprowadzona zostanie w ramach programu do 300 mln zł, z którego deweloper zebrał dotychczas 50 mln zł w dwóch lipcowych emisjach. Czas na ewentualne wykorzystanie pozostałej kwoty upływa spółce w czerwcu przyszłego roku, wtedy bowiem wygasać będzie zatwierdzony przez KNF prospekt.

Docelowo nowe papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie notowanych jest 13 innych serii długu Echa o łącznej wartości ponad 1,2 mld zł (jeszcze nie ma wśród nich październikowej emisji na 43 mln euro).

Naszym zdaniem

Nowa oferta Echa wydaje się być odpowiednio skrojona pod widoczne podczas poprzednich emisji oczekiwania inwestorów. Co prawda od czasu zamknięcia poprzednich ofert publicznych deweloper przeniósł biznes mieszkaniowy do Archicomu, co teoretycznie zwiększa jego ryzyko kredytowe, ale utrzymał przecież kontrolę nad wrocławską grupą. A sam przebieg notowań obligacji na rynku wtórnym bynajmniej nie wskazuje, by podział biznesu Echa miał niepokoić jego wierzycieli.

W ostatnich transakcjach detaliczne obligacje Echa z terminami spłaty poniżej trzech lat wyceniano przy 3,6-3,8 pkt proc. realnej marży. Według aktualnych ofert sprzedaży, zakup tych papierów z więcej niż 3,7 pkt proc. marży jest praktycznie niemożliwy, a na potrzeby zaangażowania większych środków należałoby się prawdopodobnie pogodzić z obniżeniem oczekiwań w kierunku 3,5 pkt proc. Premia na rynku pierwotnym jest więc spora, ale większość z niej to po prostu wynagrodzenie za istotnie dłuższy okres spłaty (pochodzące z zeszłorocznych ofert publicznych papiery Echa wygasać będą w 2026 r.). 

Nieco inaczej sprawa ma się z pochodzącymi z wakacyjnych emisji papierami ECH0627, które we wtorek rano wyceniane są po 100 proc. przy nadal niewyczerpanej podaży. W tym przypadku liczyć więc można na niecałe 4,0 pkt proc. realnej marży za dług o pięć miesięcy krótszym okresie spłaty. Trudno więc jednoznacznie uznać, by emisja z rynku pierwotnego wygrała z giełdowymi obligacjami Echa jeszcze w przedbiegach. Na pewno jednak to ona oferuje większe możliwości inwestorom o grubszych portfelach.

Warto odnotować, że w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym nowy dług Echa oprocentowany będzie w oparciu o WIBOR 6M z 8 listopada, tj. dnia decyzji RPP o pozostawieniu stóp bez zmian. Od tego czasu stawka ta zdążyła podskoczyć o 0,26 pkt proc.

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje