piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Enea miała wstępnie 406 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

msd | 12 maja 2021
Przychody energetycznej grupy wzrosły o 9,9 proc. r/r do 5,05 mld zł, ale jej zysk netto spadł w tym czasie o 11,5 proc., wynika ze wstępnych danych.

Skonsolidowana EBITDA Enei wyniosła 923 mln zł w I kwartale (913 mln zł rok wcześniej), z czego obszar dystrybucji odpowiadał za 369 mln zł, wytwarzania – 367 mln zł, wydobycia – 164 mln zł, a segment obrotu wypracował 47 mln zł.

Pełne sprawozdanie finansowe za I kwartał Enea opublikuje 27 maja.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Enei o wartości 2 mld zł i terminie spłaty w czerwcu 2024 r., za które spółka płaci WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. marży. Papiery kwotowane są na 101,06/101,35 proc. nominału (bid/ask), którego wysokość to jednak 100 tys. zł.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje