piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Enea nadal bez długu netto

msd | 09 listopada 2022
Mimo wyraźnie słabszych wyników, grupa Enei utrzymała w III kwartale przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym, wynika ze wstępnych szacunków.

Przychody energetycznej grupy wzrosły o 7 proc. kw./kw. i 47 proc. r/r, kończąc III kwartał na poziomie 8,02 mld zł. Mimo tego, skonsolidowany zysk netto Enei wyniósł 45 mln zł wobec 313 mln zł kwartał wcześniej i 596 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA podliczono z kolei na 456 mln zł (odpowiednio 779 mln zł i 1,12 mld zł), z czego dystrybucja i obrót przyniosły odpowiednio 348 mln zł i 327 mln zł zysku. Na wydobycie przypadło 70 mln zł zysku, a w obszarze wytwarzania grupa zanotowała 391 mln zł straty EBITDA.

Jak wynika z wyjaśnień Enei, wstępne wyniki uwzględniają ponad 1,3 mld zł rezerw w obszarze wytwarzania.

Po trzech kwartałach energetyczna grupa miała w sumie 2,3 mld zł zysku EBITDA wobec 2,8 mld zł przed rokiem. Jej nakłady inwestycyjne wyniosły w tym czasie 1,67 mld zł, a na koniec września – po raz drugi z rzędu – wskaźnik długu netto do EBITDA przyjmował wartości ujemne, co wskazuje, że na kontach Enei znajdowało się więcej środków pieniężnych niż warte było jej zadłużenie odsetkowe. 

Pełne sprawozdanie za III kwartał Enea zobowiązała się opublikować za dwa tygodnie, 23 listopada.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Enei, choć ich dostępność dla inwestorów indywidualnych ogranicza jednostkowy nominał na poziomie 100 tys. zł. Wygasające w połowie 2024 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc., a w ostatniej transakcji wyceniano je na 97,15 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Enea S.A.

 • Słaby kwartał Enei

  24 listopada 2022
  Z powodu kiepskich wyników w obszarze wytwarzania energetyczny koncern zamknął III kwartał z najniższym zyskiem EBITDA od blisko czterech lat. Wypracował przy tym tylko symboliczne przepływy operacyjne.
  czytaj więcej
 • Enei brakuje około miliona ton węgla na ten rok

  19 września 2022
  Z powodu niższych dostaw od LW Bogdanka energetyczna grupa będzie musiała dokupić na rynku około 0,97 mln ton, z czym wiązać się będzie konieczność poniesienia „istotnych kosztów” po jej stronie.
  czytaj więcej
 • Enea bez długu netto

  16 września 2022
  Po emisji akcji i wysokich przepływach operacyjnych, energetyczny koncern zamknął II kwartał z nadwyżką środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Enea wstępnie z 779 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w II kw.

  31 sierpnia 2022
  Mimo 56-proc. wzrostu przychodów w II kwartale, wynik EBITDA energetycznej grupy rósł w jednocyfrowym tempie, a jej zysk netto zanotował spadek. Bilans Enei prawdopodobnie wykazywał natomiast przewagę gotówki nad zadłużeniem.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst