sobota, 05 grudnia 2020

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 grudnia 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kw. 2019 r.

W I-III kw. 2019 r. przychody Grupy Everest wyniosły 214,2 mln zł (-3,6 proc. r/r), co oznacza nieznaczny spadek, jednak należy mieć na uwadze, że w poprzednich kwartałach wydłużeniu ulegał średni czas trwania udzielanych pożyczek. Dzięki wyraźnie niższym odpisom, marża EBITDA wzrosła do 20,6 proc. (+0,9 p.p.), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i to pomimo wzrostu kosztów wynagrodzeń, do czego przyczynił się również spadek pozostałych kosztów działalności. Poprawę odnotowano również w zysku netto (+0,6 mln zł) i marży zysku netto (+1,7 p.p.).

Tempo Finanse, czyli spółka przejęta przez Grupę Everest Finanse w 2017 r., jest w trakcie procesu likwidacji. Na skutek likwidacji zakończy się proces odpisów związanych z wypłacaną dywidendą i przesuwaniem portfeli wierzytelności spółki przejętej do Grupy. W przeszłości proces ten wyraźnie zwiększał koszty finansowe, w związku z czym zmniejszał wykazywany zysk netto. Zakończenie odpisów i wzrost wartości portfeli dają nadzieję na poprawę wyników w kolejnych latach.

W ostatnim czasie Grupa rozpoczęła współpracę z platformą Mintos, za pomocą której inwestorzy indywidualni mają możliwość inwestowania w pożyczki udzielane przez Grupę. Grupa pozostawia sobie 5 proc. z każdej pożyczki, jednak zobowiązuje się do jej wykupu w przypadku gdy zaległości przekroczą 60 dni. Nowa forma pozyskiwania kapitału jest w fazie testów, jednak potencjalnie może stać się istotnym nowym źródłem finansowania działalności Grupy.

Zagrożeniem dla Grupy Everest oraz całej branży pożyczkowe pozostaje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. W obecnym projekcie ustawy, zaproponowanym w czerwcu bieżącego roku, zakładane jest obniżenie górnego limitu kosztów pozaodsetkowych do 20 proc. (z wcześniejszych 45 proc. oraz obecnych 55 proc.). Uchwalenie tak niskiego limitu oznaczałoby bardzo duży cios dla całej branży pożyczkowej, z której w przypadku uchwalenia ustawy może zniknąć duża część firm. W związku z październikowymi wyborami oraz nowym składem parlamentu, aby wprowadzić projekt w życie musiałby on przejść ścieżkę legislacyjną od nowa. Do opinii publicznej nie zostały natomiast przekazane do tej pory żadne informacje na temat jakichkolwiek działań ustawodawcy w tej kwestii, w związku z czym wydaje się, że ewentualna nowelizacja została mocno odsunięta w czasie.

Pobierz cały raport (PDF, 941 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje