czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 04 maja 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2019 r.

W 2019 r. przychody Grupy wyniosły 300,1 mln zł (-1,3 proc. r/r), co oznacza nieznaczny spadek, jednak należy mieć na uwadze, że w poprzednich kwartałach wydłużeniu ulegał średni czas trwania udzielanych pożyczek. W 2019 r. Grupa odnotowała wyraźną poprawę rentowności - zysk netto wzrósł o 9,8 mln zł (+31,3 proc. r/r) do poziomu 41,1 mln zł, co oznacza wzrost o 31,3 proc. r/r, oraz wzrost marży netto o 3,4 p.p. do 13,7 proc.

1 kwietnia 2020 r. wszedł w życie pakiet antykryzysowy. Jednym z jego elementów jest obniżenie maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Do tej pory limity te wynosiły odpowiednio 55 i 100 procent. Uzasadnieniem dla wprowadzenia tak istotnego obniżenia kosztów pozaodsetkowych była chęć ochrony klientów w nadchodzących, trudnych miesiącach oraz założenie, że na kryzysie mogą istotnie zyskać kosztem klientów, firmy pożyczkowe. Obniżone koszty obowiązują do 8 marca 2021 r.

Nowe przepisy z pewnością będą miały wpływ na wyniki Grupy oraz całej branży w przeciągu najbliższego roku. Grupa szacuje, że sprzedaż pożyczek może się istotnie zmniejszyć. Prawdopodobnie skrócone zostaną terminy zapadalności pożyczek oraz zaostrzone będą kryteria ich udzielenia. Warto jednak zauważyć, że już w ubiegłym roku kiedy rząd głośno mówił o planach obniżenia kosztów pozaodstekowych pożyczek Grupa zaczęła szukać nowych źródeł przychodów. Dziś ok. 30 proc. przychodów realizowane jest poprzez sprzedaż artykułów i usług innych niż pożyczki np. ubezpieczeń, perfum, artykułów gospodarstwa domowego.

Potencjalny kryzys gospodarczy spowodowany przestojem gospodarczym może również wpłynąć na Grupę poprzez możliwe pogorszenie jakości portfela bieżącego w efekcie wzrostu bezrobocia oraz zatrzymania wzrostu zarobków. Obecnie zaobserwować można także spadek konsumpcji, który przekłada się na spadek popytu na nowe pożyczki.

Uważamy, że Grupa jest dobrze przygotowana na okres obowiązywania przejściowych przepisów i możliwego kryzysu. Dzięki stałemu reinwestowaniu zysków w ostatnich latach kapitał własny na koniec 2019 r. wynosił niemal 300 mln zł. Zmniejszona ilość udzielanych pożyczek powinna skutkować zwiększaniem płynności lub zmniejszaniem zadłużenia finansowego.

Pobierz cały raport (PDF, 941 KB)

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje