czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Everest Capital – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 25 marca 2021
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za IV kw. 2020 r.

Na działalność Grupy cały czas ma wpływ wdrożenie nowych przepisów związanych z pakietem antykryzysowym, które obowiązują od początku kwietnia 2020 r. Nowe przepisy ograniczają limit kosztów pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego do 21 proc. (15 proc. + 6 proc. uzależnionych od okresu kredytowania) dla pożyczek na czas dłuższy niż 30 dni i 5 proc. dla pożyczek o okresie spłaty krótszym niż 30 dni. Maksymalne koszty pozaodsetkowe nie mogą wynieść więcej niż 45 proc. całkowitej kwoty kredytu. Pierwotnie obniżone koszty miały obowiązywać do 8 marca 2021 r., natomiast najnowsze zmiany legislacyjne wydłużyły okres obowiązywania do 30 czerwca 2021 r.

W odpowiedzi na nowe regulacje Grupa zdecydowała się na rozszerzenie swojej oferty o nowe produkty, w tym leasing zwrotny, który zyskiwał na znaczeniu w IV kw. 2020 r. Podstawowym przedmiotem działalności, posiadającym największy wpływ na wyniki finansowej pozostanie jednak sprzedaż pożyczek.

Pomimo panującej pandemii Grupa regularnie pozyskiwała nowe środki w bankach – w grudniu została podpisana umowa  o kredyt obrotowy z konsorcjum banków spółdzielczych na kwotę 8,4 mln zł z niemal dwuletnim okresem spłaty. W marcu 2021 r. został podpisany aneks z Santander Bank Polska wydłużający spłatę kredytu w rachunku bieżącym o limicie 40 mln zł o dwa lata – do dnia 3 marca 2023 r.

W październiku 2020 r. Grupa przeprowadziła emisje dwóch serii obligacji:

 • serii S (wartość nominalna = 17,75 mln zł) ) o terminie wykupu przypadającym na dzień 25 marca 2024 r. oraz
 • serii T (wartość nominalna = 20,0 mln zł) o terminie wykupu przypadającym na dzień 30 września 2023 r.

Środki pozyskane w ramach emisji zostały przeznaczone na nabycie w celu umorzenia części obligacji serii K (23,75 mln zł) oraz serii L (14,0 mln zł). Na dzień dzisiejszy Grupa posiada w obrocie cztery aktywne serie obligacji o łącznej kwocie 57,25 mln zł. Nowo wyemitowane serie nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie na rynek Catalyst.

Pomimo pojawiających się trudności operacyjnych (m.in. utrudniony kontakt z  klientami) w związku z panującą pandemią i tymczasowego zatrzymania akcji sprzedażowej w kwietniu i maju 2020 r., dane finansowe Grupy wskazują, że podmiot sprawnie przeszedł przez ten trudny dla całej gospodarki okres. Sprawozdanie Grupy po IV kw. 2020 r. pozwala przypuszczać, że w ostatnio raportowanym kwartale Grupa nie odnotowała żadnych znaczących spadków spłacalności portfeli operacyjnych, tym samym nie doszło do istotnych zmian w poziomie niewypłacalności względem odczytów w okresach sprzed pandemii.

Warto odnotować, że w 2020 r. działalność Grupy osiągnęła rentowność zysku netto na poziomie 3,6 proc., co jest pozytywnym objawem poprawy efektywności operacyjnej działalności względem pierwszej połowy bieżącego roku, w której Grupa odnotowała ujemną marżę zysku netto w wysokości -3,5 proc.

Pobierz cały raport

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

 • Bocian odkupił część własnych obligacji

  19 września 2022
  Everest Capital, spółka celowa z pożyczkowej grupy, nabyła w celu umorzenia nienotowane papiery dłużne o wartości nominalnej 5 mln zł.
  czytaj więcej
 • Wyraźna poprawa wyników Bociana

  12 września 2022
  Obroty pożyczkowej grupy wzrosły w II kwartale o 21 proc. r/r, a jej zysk netto był przeszło czterokrotnie wyższy niż przed rokiem. Wygenerowane przepływy operacyjne pozwoliły zaś utrzymać zadłużenie na zasadniczo niezmienionym poziomie wobec marca.
  czytaj więcej
 • Prezes UOKiK stawia zarzuty Bocianowi

  23 sierpnia 2022
  Według prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji, spółka Everest Finanse, która działa pod marką Bocian Pożyczki, omijała limit pozaodsetkowych kosztów pożyczek poprzez oferowanie klientom leasingu zwrotnego.
  czytaj więcej
 • Duża strata, ale i spadek zadłużenia Bociana

  13 czerwca 2022
  Wskutek sprzedaży wierzytelności pożyczkowa grupa zamknęła I kwartał z ponad 38 mln zł straty operacyjnej. Uwolniona gotówka pozwoliła jej natomiast na zredukowanie długu netto o jedną czwartą.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy