czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Famur wyemituje zielone obligacje do 400 mln zł

msd | 13 października 2021
Za pięcioletni dług spółka zapłaci WIBOR 6M plus 2,9 pkt proc. marży, czyli więcej niż w poprzedniej emisji, mimo że nie była ona zielona.

Dzień emisji niezabezpieczonych obligacji serii C ustalono wprawdzie na 3 listopada, ale ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ich warunków wskazuje, że spółka prawdopodobnie jest już po budowie książki popytu.

Za nowe papiery Famur zapłaci o 0,3 pkt proc. więcej niż w przypadku wartych 200 mln zł obligacji serii B z 2019 r., także pięcioletnich. Przez te dwa lata zmieniło się jednak nie tylko otoczenie, w jakim spółka działa (COVID, dekarbonizacja, etc.), ale i jej kluczowe plany rozwojowe związane z zieloną energią.

„Cel emisji obligacji serii C został określony w ten sposób, że emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji obligacji Serii C na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji zielonych projektów (…)” – podał Famur.

Nowy dług Famuru zostanie wyemitowany według wytycznych określonych przez Green Bond Principles, zbioru zasad dotyczących zielonych obligacji.

Docelowo papiery Famuru trafią do obrotu na Catalyst, gdzie starsza seria FMF0624 wyceniana była we wtorek na 101,3 proc. nominału (2,76 proc. rentowności).

Więcej wiadomości o Grenevia S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst