sobota, 20 lipca 2024

Newsroom

FDK Rentier FIZ dostał zielone światło na kolejne publiczne oferty

msd | 20 czerwca 2023
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ, który specjalizuje się w tzw. długu prywatnym.

Na podstawie zatwierdzonego prospektu fundusz nadal będzie mógł pozyskiwać środki poprzez emisje do 11 nowych serii certyfikatów inwestycyjnych, które docelowo trafią także do obrotu na GPW.

Pod ostatnim prospektem, który stracił ważność w tym miesiącu, Rentier pozyskał od inwestorów 76,4 mln zł. To ponad trzykrotnie więcej niż w przypadku jeszcze wcześniejszego prospektu. 

Według ostatniej comiesięcznej wyceny, datowanej jeszcze na 22 maja, zarządzany przez CVI DM i Noble Funds TFI fundusz miał 158,8 mln zł aktywów netto, wykazując przy tym 17,3 proc. rocznej stopy zwrotu (przed rokiem, właśnie w okolicach maja i czerwca, wycena CI Rentiera notowała lokalny dołek).

Na GPW certyfikaty Rentiera kwotowane są przez sprzedającego na 122 zł, co daje 0,7 proc. dyskonta wobec ostatniej statutowej wyceny.

Więcej wiadomości kategorii Emisje