piątek, 26 maja 2017

Newsroom

Firmy pożyczkowe chcą paktować z resortem sprawiedliwości, uważają obligacje za niezagrożone

Emil Szweda, Obligacje.pl | 12 grudnia 2016
Do 23 grudnia środowisko firm pożyczkowych ma czas na wniesienie własnych opinii do opublikowanego w piątek projektu ustawy regulującego ich działalność. O ile nie mają zastrzeżeń wobec penalizacji nieuczciwych pożyczkodawców, o tyle mają sporo uwag wobec zarówno wysokości proponowanych maksymalnych kosztów pozaodsetkowych jak i sposobu przedstawienia propozycji.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Grupa XSystem ponownie bez gotówki

  25 maja 2017
  Niedawny debiutant z rynku Catalyst zakończył miniony kwartał z 20 tys. zł środków pieniężnych, z czego 16 tys. zł miało ograniczoną możliwość dysponowania. Grupa podwoiła stratę na sprzedaży i znacznie zmniejszyła należności, przez co wykazuje też niską płynność szybką.
  czytaj więcej
 • Erbudu mniej coraz

  25 maja 2017
  Na koniec marca aktywa grupy wynosiły 841,3 mln zł wobec 947,3 mln zł w grudniu. Ubytek ponad 100 mln zł można tłumaczyć sezonowością i wypłatą dywidendy, ale zjawisko wykracza poza jeden kwartał.
  czytaj więcej
 • Integer nie wypłacił odsetek - zaktualizowana

  12 grudnia 2016
  Spółka nie przekazała kuponu od wartych 30 mln zł obligacji ITG0617 – wynika z poniedziałkowego komunikatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Integer zapewnia, że uzgodnił z obligatariuszem inny termin wypłaty odsetek.
  czytaj więcej
 • Pierwsza zagraniczna emisja listów zastawnych PKO BH debiutuje na Catalyst

  12 grudnia 2016
  PKO Bank Hipoteczny wprowadził na warszawski parkiet warte 500 mln euro wyemitowane w październiku listy zastawne, które notowane są także w Luksemburgu.
  czytaj więcej

Emisje