piątek, 24 listopada 2017

Newsroom

Firmy pożyczkowe chcą paktować z resortem sprawiedliwości, uważają obligacje za niezagrożone

Emil Szweda, Obligacje.pl | 12 grudnia 2016
Do 23 grudnia środowisko firm pożyczkowych ma czas na wniesienie własnych opinii do opublikowanego w piątek projektu ustawy regulującego ich działalność. O ile nie mają zastrzeżeń wobec penalizacji nieuczciwych pożyczkodawców, o tyle mają sporo uwag wobec zarówno wysokości proponowanych maksymalnych kosztów pozaodsetkowych jak i sposobu przedstawienia propozycji.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!
 • SMS Kredyt bez możliwości zarządzania własnym funduszem wierzytelności

  23 listopada 2017
  Firma pożyczkowa przynajmniej chwilowo nie może zarządzać wierzytelnościami funduszu Kreos NS FIZ, w którym jest jedynym uczestnikiem, ponieważ KNF cofnęła FinCrea TFI zezwolenie na wykonywanie działalności.
  czytaj więcej
 • Nieco wyższe zadłużenie SMS Kredyt

  22 listopada 2017
  Mimo spadku zysku operacyjnego w III kwartale pożyczkowa grupa kontroluje wskaźniki zadłużenia i utrzymała dobrą zdolność do obsługi zobowiązań. Chętniej finansuje się kredytami.
  czytaj więcej
 • Eurocent zwołał zgromadzenie obligatariuszy

  21 listopada 2017
  Chodzi o związane z naruszeniem warunków emisji spotkanie właścicieli nienotowanych na Catalyst trzyletnich papierów dłużnych serii G o wartości 3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Eurocent pogłębia tegoroczne straty

  15 listopada 2017
  Pomimo kolejnej straty oraz gwałtownego przyrostu należności firma pożyczkowa zakończyła III kwartał z dodatnimi przepływami operacyjnymi. Część wygenerowanej gotówki trafiło na spłatę zaległych obligacji. Teraz jednak – decyzją tymczasowego nadzorcy sądowego – ewentualne nadwyżki środków pieniężnych nie mogą być przekazywane obligatariuszom.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje