wtorek, 22 października 2019

Newsroom

Fitch: fuzja z Idea Bankiem bez wpływu na rating GNB

msd | 22 stycznia 2019
Planowane połączenie z siostrzaną instytucją nie rozwiąże natychmiast problemów kapitałowych Getin Noble Banku, ani nie zamknie kwestii podwyższonego ryzyka płynności – uważa agencja Fitch Ratings.

Agencja ratingowa, która w listopadzie umieściła ocenę GNB (B-) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, szacuje, że bank potrzebuje około 1,3 mld zł świeżego kapitału. Samo połączenie z Ideą tego problemu bynajmniej nie rozwiąże.

Według Fitch’a bank powstały z połączenia Idei i GNB wciąż miałby niskie wskaźniki kapitałowe, ale KNF mogłaby mu dać więcej czasu na poprawę adekwatności kapitałowej.

Szacujemy, że połączony wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 obu banków wynosił około 9,4 proc. na koniec III kwartału 2018 r. – podał Fitch Ratings.

Agencja przypomina, że listopadowe umieszczenie ratingu GNB (B-) na liście obserwacyjnej odzwierciedla podwyższone ryzyko obniżenia oceny, ponieważ wzrosło ryzyko płynności banku. Chodzi o listopadową aferę taśmową, wskutek której tak Getin Noble, jak i Idea doświadczyły odpływu depozytów. A być może konieczne było także wsparcie płynnościowe z banku centralnego. Tego ostatniego na razie jednak nie wiadomo, bo z listopadowych statystyk KNF i NBP usunięto informację o poziomie zobowiązań banków wobec NBP. Tak czy inaczej, Fitch zauważa, że napływ negatywnych wiadomości dotyczących obu banków ustał, a GNB zaczął obniżać oprocentowanie depozytów.

Agencja ratingowa nie odnosi się natomiast do kwestii poszukiwań inwestora finansowego dla połączonego banku.

Na Catalyst notowanych jest 35 serii obligacji GNB (34 emisje podporządkowane) oraz jedna Idea Banku (także podporządkowana). Od czasu ogłoszenia fuzji wyceny długu obu banków notują solidne wzrosty. Najbliższe wykupu papiery GNB0819 wyceniane są na 94,44 proc. nominału, co daje im 15,2 proc. rentowności brutto. Na wielu dłuższych seriach papierów GNB rentowności wciąż przekraczają 20 proc.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A., Idea Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje