sobota, 09 grudnia 2023

Idea Bank S.A.

Idea Bank S.A.
Bank poddany przymusowej restrukturyzacji i częściowo przejęty przez Bank Pekao SA.