wtorek, 17 lipca 2018

Newsroom

Fitch obniżył rating Getbacku; prawdopodobne kolejne obniżki

msd | 20 kwietnia 2018
Agencja obniżyła długoterminową ocenę spółki z B+ do B-, jednocześnie umieszczając ją na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem dalszej obniżki.

Obniżka odzwierciedla niepewność w dostępie do finansowania i płynność spółki, która zachodzi w tym samym czasie co znaczące zmiany w zarządzie GetBacku, włączając w to zwolnienie prezesa – wynika z komunikatu Fitch Ratings.

Natomiast umieszczenie spółki na liście obserwacyjnej wiązać się ma z możliwością dalszych obniżek ratingu. Nawet do poziomu RD (restricted default), gdyby doszło do niewypłacenie odsetek lub kapitału od zadłużenia.

W istocie, doszło do tego jeszcze w środę. GetBack nie wykupił bowiem obligacji na 5,5 mln zł od Quercusa. Jak wskazywaliśmy, niekoniecznie musi prowadzić to do wymagalności innych serii, w których kowenant cross-default ustalono na 10-30 proc. kapitałów własnych. Innymi słowy, efektu domina w przypadku żądań przedterminowego wykupu od inwestorów można spodziewać się, gdy wartość niespłaconych długów sięgnie 10 proc. kapitałów własnych. Te zaś w ostatnim sprawozdaniu warte były jednostkowo 481,8 mln zł (566,7 mln zł na poziomie grupy).

Fitch w swoim komunikacie przypomina też sekwencję zdarzeń z poniedziałku, gdy spółka poinformowała o rzekomych negocjacjach z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju. Informacje te jednak szybko zdementowano, a jeszcze tego samego dnia Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu. 

W środę agencja S&P umieściła rating GetBacku (pojedyncze B) na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem jego obniżenia. EuroRating obniżył natomiast ocenę spółki z BB do B+. 

Akcje i obligacje GetBacku pozostają zawieszone na żądanie KNF.  

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulantów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje