czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Fitch obniżył rating Getbacku; prawdopodobne kolejne obniżki

msd | 20 kwietnia 2018
Agencja obniżyła długoterminową ocenę spółki z B+ do B-, jednocześnie umieszczając ją na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem dalszej obniżki.

Obniżka odzwierciedla niepewność w dostępie do finansowania i płynność spółki, która zachodzi w tym samym czasie co znaczące zmiany w zarządzie GetBacku, włączając w to zwolnienie prezesa – wynika z komunikatu Fitch Ratings.

Natomiast umieszczenie spółki na liście obserwacyjnej wiązać się ma z możliwością dalszych obniżek ratingu. Nawet do poziomu RD (restricted default), gdyby doszło do niewypłacenie odsetek lub kapitału od zadłużenia.

W istocie, doszło do tego jeszcze w środę. GetBack nie wykupił bowiem obligacji na 5,5 mln zł od Quercusa. Jak wskazywaliśmy, niekoniecznie musi prowadzić to do wymagalności innych serii, w których kowenant cross-default ustalono na 10-30 proc. kapitałów własnych. Innymi słowy, efektu domina w przypadku żądań przedterminowego wykupu od inwestorów można spodziewać się, gdy wartość niespłaconych długów sięgnie 10 proc. kapitałów własnych. Te zaś w ostatnim sprawozdaniu warte były jednostkowo 481,8 mln zł (566,7 mln zł na poziomie grupy).

Fitch w swoim komunikacie przypomina też sekwencję zdarzeń z poniedziałku, gdy spółka poinformowała o rzekomych negocjacjach z PKO BP i Polskim Funduszem Rozwoju. Informacje te jednak szybko zdementowano, a jeszcze tego samego dnia Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku został odwołany ze stanowiska prezesa zarządu. 

W środę agencja S&P umieściła rating GetBacku (pojedyncze B) na liście obserwacyjnej z prawdopodobieństwem jego obniżenia. EuroRating obniżył natomiast ocenę spółki z BB do B+. 

Akcje i obligacje GetBacku pozostają zawieszone na żądanie KNF.  

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje