czwartek, 29 września 2022

Newsroom

Fitch obniżył viability rating GNB z „cc” do „f”

msd | 04 maja 2022
Indywidualna ocena VR Getin Noble Banku, która ma odzwierciedlać niezależną od czynników zewnętrznych wiarygodność kredytową, znalazła się na najniższym możliwym poziomie.

Decyzję o obniżeniu indywidualnej oceny VR Getin Noble Banku agencja Fitch tłumaczy prawie całkowitą erozją kapitału podstawowego Tier 1. W ocenie agencji, bank nie będzie w stanie kontynuować swojej działalności bez dodatkowego zastrzyku kapitału, a na razie jego dalsze funkcjonowanie zależy od wyrozumiałości regulatora. 

Sam bank nadal stoi na stanowisku, że naruszenie wymogów kapitałowych miało swoje źródło w czynnikach zewnętrznych. Wśród nich przypomina aprecjację franka szwajcarskiego, niekorzystną wycenę portfela obligacji skarbowych, czy ostatnią rezerwę portfelową na ryzyko prawne hipotek w CHF.

„Bank podkreśla, że na bieżąco monitoruje obecną sytuację gospodarczą i podejmuje decyzje mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia i zapewnia, że wdraża wszelkie niezbędne działania w celu poprawy wskaźników kapitałowych” – przekazał Getin Noble Bank, przypominając również o złożeniu do KNF nowego planu naprawy na lata 2022-2027. 

Obok obniżenia ratingu VR, agencja Fitch potwierdziła też inne oceny GNB. Długoterminowy rating podmiotu (IDR) pozostał zatem na poziomie CCC, a krótkookresowa ocena to nadal C. Przy czym, agencja umieściła je na liście obserwacyjnej, ale bez wskazania kierunku potencjalnej zmiany).

Jak podano, w związku z aktualizacją kryteriów ratingowych Fitch wycofał ocenę wsparcia i minimalną ocenę wsparcia (support rating i support rating floor), nadając bankowi nową ocenę wsparcia rządowego (gvernment support rating) na poziomie „no support”.

Na koniec marca łączny współczynnik kapitałowy oraz współczynnik kapitału Tier 1 grupy GNB wynosiły ledwie 1,3 i 0,5 proc. Oznaczało to około 1,4-2,2 mld zł niedoboru kapitału względem unijnego rozporządzenia CRR. W stosunku do krajowych wymogów dziura kapitałowa sięgała jednak około 4,5 mld zł.

Podczas ubiegłotygodniowej telekonferencji przedstawiciele GNB dali jasno do zrozumienia, że bank na razie nie ma szans na jakiekolwiek dokapitalizowanie, a oczekiwana poprawa jego sytuacji kapitałowej miałaby pochodzić z zysków generowanych głównie dzięki rosnącym stopom i podjętym działaniom restrukturyzacyjnym. Ponadto, GNB szykuje się też między innymi do transakcji sekurytyzacji kredytów. 

Na Catalyst znajduje się 16 serii podporządkowanych obligacji Getin Noble Banku o łącznej wartości 681 mln zł. W ostatnich dniach wiele z nich handlowano w okolicach 30-40 proc. wartości nominalnej. Towarzyszyły temu jednak nadal niewielkie obroty, ponieważ na rynku brakowało chętnych do zakupu (oferty kupna około połowy serii zaczynały się od 10 proc. nominału). 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi