sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Fitch usunął rating Getin Noble Banku z listy obserwacyjnej

msd | 16 maja 2019
Agencja Fitch utrzymała długoterminową ocenę banku na poziomie B- jednocześnie usuwając rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Sam długoterminowy rating został usunięty z listy obserwacyjnej, ale jego perspektywa jest negatywna. Ocenę krótkoterminową potwierdzono zaś na poziomie B.

Usunięcie ratingu GNB z listy obserwacyjnej agencja Fitch tłumaczy tym, że ryzyko płynności zmalało od czasu ostatniego przeglądu.

Fitch bez zmian utrzymał także długoterminową ocenę GNB w skali krajowej, która znajduje się na poziomie BB-(pol). 

Agencja zauważa, że połączenie GNB z siostrzanym Idea Bankiem jest scenariuszem niepewnym z powodu ostatnich problemów kapitałowych tego drugiego.

Dzień wcześniej agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating depozytów GNB o dwa stopnie, z B2 do Caa1, co odpowiada ocenie CCC na skali Fitch’a.

W środę KNF ustanowiła kuratora w Idea Banku, z którym GNB miałby się połączyć. Zadanie to powierzono Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Na Catalyst notowanych jest 31 serii obligacji GNB, z czego 30 to emisje podporządkowane. Najbliższe wykupu papiery wyceniane są na 93,99 proc., co z uwagi na krótki okres do wykupu oznacza 27,4 proc. rentowności brutto. W przypadku kilku dłuższych serii rentowności sięgają 22-29 proc. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

 • Podsumowanie tygodnia: Zero defaultów, mało emisji

  07 października 2022
  Wartość i liczba defaultów spadła do zera w ostatnich 12 miesiącach, co jest pierwszym takim okresem od kiedy mierzymy Indeks Default Rate. Inne dane statystyczne są bardziej zatrważające – wartość emisji obligacji korporacyjnych spadła o 41 proc. w III kw. (r/r).
  czytaj więcej
 • Ten rekord Catalyst nie zostanie pobity. Nigdy

  04 października 2022
  Przez ostatnich 12 miesięcy (do końca września) emitenci obecni na Catalyst wykupili w terminie wszystkie zapadające w tym czasie obligacje. Wartość naszego indeksu po raz pierwszy spadła do zera. Już wiadomo, że nie utrzyma się na tym poziomie.
  czytaj więcej
 • EuroRating uznał przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank za 'default'

  03 października 2022
  Agencja ratingowa EuroRating uznała przymusową restrukturyzację banku, wszczętą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, za zdarzenie typu "default" i obniżyła rating kredytowy nadany bankowi z 'C' do 'D'. Jednocześnie EuroRating zakończył prowadzenie oceny ratingowej Getin Noble Banku i wycofał nadany bankowi rating.
  czytaj więcej
 • Koniec Getin Noble Banku; wszystkie obligacje umorzone

  30 września 2022
  Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Jego działalność trafi do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Umorzeniu uległo 705,7 mln zł podporządkowanych obligacji GNB.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Ratingi