czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Fitch usunął rating Getin Noble Banku z listy obserwacyjnej

msd | 16 maja 2019
Agencja Fitch utrzymała długoterminową ocenę banku na poziomie B- jednocześnie usuwając rating z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym.

Sam długoterminowy rating został usunięty z listy obserwacyjnej, ale jego perspektywa jest negatywna. Ocenę krótkoterminową potwierdzono zaś na poziomie B.

Usunięcie ratingu GNB z listy obserwacyjnej agencja Fitch tłumaczy tym, że ryzyko płynności zmalało od czasu ostatniego przeglądu.

Fitch bez zmian utrzymał także długoterminową ocenę GNB w skali krajowej, która znajduje się na poziomie BB-(pol). 

Agencja zauważa, że połączenie GNB z siostrzanym Idea Bankiem jest scenariuszem niepewnym z powodu ostatnich problemów kapitałowych tego drugiego.

Dzień wcześniej agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating depozytów GNB o dwa stopnie, z B2 do Caa1, co odpowiada ocenie CCC na skali Fitch’a.

W środę KNF ustanowiła kuratora w Idea Banku, z którym GNB miałby się połączyć. Zadanie to powierzono Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Na Catalyst notowanych jest 31 serii obligacji GNB, z czego 30 to emisje podporządkowane. Najbliższe wykupu papiery wyceniane są na 93,99 proc., co z uwagi na krótki okres do wykupu oznacza 27,4 proc. rentowności brutto. W przypadku kilku dłuższych serii rentowności sięgają 22-29 proc. 

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi