wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Fundusz Ipopema Benefit 3 FIZAN pozyskał 6 mln zł

msd | 19 listopada 2021
Listopadowa oferta certyfikatów inwestycyjnych funduszu była ostatnią, którą mógł on przeprowadzić na podstawie aktualnego prospektu emisyjnego.

W ostatniej emisji warte 6,02 mln zł certyfikaty inwestycyjne funduszu wyspecjalizowanego w obligacjach firm faktoringowych i pożyczkowych trafiły do 14 inwestorów. Zgodnie z wygasającym na początku grudnia prospektem, była to ostatnia publiczna emisja, która Ipopema Benefit 3 FIZAN mógł przeprowadzić na podstawie tego dokumentu.

Z ośmiu tegorocznych ofert fundusz zebrał w sumie 57,5 mln zł. W emisjach tych wzięło około 460 inwestorów, jeśli przyjąć, że żaden z nich nie uczestniczył w więcej niż jednej subskrypcji.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 29 października, fundusz dysponował 57,4 mln zł aktywów. W ostatnim miesiącu przyniósł inwestorom 0,33 proc. zwrotu. Natomiast przez ostatni rok zarobił dla nich 5,36 proc.

Niezależnie, czy Ipopema Benefit 3 FIZAN ponowi prospekt w KNF, certyfikatami funduszu nadal można handlować na GPW, gdzie większość serii sprzedający wycenia na 120 zł za sztukę (ostania statutowa wycena to 121,22 zł).

Więcej wiadomości kategorii Emisje