poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Fundusz SG NS FIZ uplasował nowy dług

msd | 30 sierpnia 2019
SG Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pozyskał 6,5 mln zł z emisji 27-miesięcznych papierów dłużnych, wynika z informacji dostępnych w KDPW.

Świeżo zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych papiery serii B mają zmienne oprocentowanie, a ich termin spłaty ustalono na 30 listopada 2021 r. 

To druga emisja fundusz SG NS FIZ. Poprzednią o wartości 9,3 mln zł przeprowadził on w czerwcu tego roku. Oferujący obligacje wskazywał wówczas, że pozyskane środki trafią na nabywanie portfeli wierzytelności składających się z pożyczek gotówkowych.

Funduszem SG NS FIZ zarządza AgioFunds TFI. Zarejestrowano go w styczniu 2018 r. Na koniec ubiegłego roku fundusz miał 37,4 mln zł aktywów, wynika z danych gromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje