niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Fundusze korporacyjne wychodzą z dołka

Emil Szweda | 07 stycznia 2022
Tuzin funduszy obligacji korporacyjnych zanotował w grudniu dodatnią stopę zwrotu, czyli o dziesięć więcej niż w listopadzie. Zarządzającym i inwestorom pomaga wzrost oprocentowania obligacji opartych o WIBOR.

W grudniu trzy pierwsze miejsca rankingu stóp zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych zajęły jednak fundusze z wyraźną ekspozycją na zagraniczne rynki obligacji korporacyjnych. Dzięki 0,5 proc. zarobkowi w grudniu fundusz mBanku rzutem na taśmę uzyskał dodatnią stopę zwrotu w skali roku, a funduszom Santandera, które zarobiły niewiele mniej, do dodatniej stopy zwrotu zabrakło naprawdę mało.

Kolejne miejsca to już fundusze stawiające na polski rynek i korzystające na wzroście oprocentowania obligacji o zmiennych stopach zwrotu. Przypomnijmy, że od końca wakacji sześciomiesięczny WIBOR wzrósł o 2,65 pkt proc. i papiery wchodzące w nowe okresy odsetkowe otrzymują znacznie wyższe oprocentowanie niż do tej pory, co zaczyna mieć przełożenie na wyniki funduszy.

W tym kontekście niespodzianką są ujemne stopy zwrotu funduszy Generali (0,1 proc. i 0,2 proc. w grudniu), ponieważ to właśnie one mają największą ekspozycję na papiery oparte o WIBOR.

Cała grupa wypracowała średnio minus 0,1 proc. w grudniu, ale średnią mocno obciążają wyniki trzech outsiderów – Opery i dwóch funduszy Novo. Fundusze te mają dużą ekspozycję na papiery skarbowe o stałym oprocentowaniu i długich terminach zapadalności (czyli tych, które tracą najmocniej w ostatnich miesiącach), a fundusze Novo inwestowały dodatkowo w fundusz… Opery. Ponadto, po ok. 0,5 proc. straciły fundusze Rockrbridge i Ipopemy – również one postawiły na papiery skarbowe jeszcze przed rozpoczęciem wyprzedaży. Co interesujące, 0,4 proc. stracił też współzarządzany przez Ipopemę fundusz zamknięty Benefit 3 FIZ. Fundusz inwestował dotąd wyłącznie w papiery firm faktoringowych i pożyczkowych, ale o stałym oprocentowaniu. Strata jest zapewne wynikiem wyceny papierów o stałym oprocentowaniu (dominują w portfelu). Nieco podobny pod tym względem fundusz Rentier, którym – tak jak funduszem Benefit 3, współzarządza DM CVI – miał w grudniu dodatnią stopę zwrotu (0,4 proc.), ale Rentier odpisy na stałokuponowe papiery robił już w październiku i listopadzie.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 grudnia 2021 roku

Roczna stopa zwrotu funduszy obligacji korporacyjnych to średnio minus 0,7 proc., ale dziewięć funduszy ma dodatnią stopę zwrotu, a szesnaście lepszą od średniej. Podobnie jak w przypadku miesięcznej stopy zwrotu średnią zaniżają wyniki Opery (minus 9,7 proc.) i funduszy Novo (minus 7,5-7,8 proc.), kiepsko wypadły też wyniki Agio Dochodowy (minus 1,3 proc.), Uniqua Obligacji Korporacyjnych (minus 2 proc.), Aviva Stabilnego Dochodu i Ipopemy. Dla czytelników naszego cyklu „Piątek z funduszem” takie wyniki nie są jednak niespodzianką.

Podobnie jak miejsce lidera zestawienia rocznych stóp zwrotu – AGIO Kapitał zarobił 4,1 proc. i zostawił w polu konkurencję, nie tylko fundusze otwarte, ale również zamknięte. Wypada przypomnieć, że w cyklu Piątek z funduszem przewidywaliśmy, że właśnie ten fundusz w sprzyjających okolicznościach (przecena papierów skarbowych) pokona konkurencję dzięki wysokiemu oprocentowaniu portfela korporacyjnego. Trzy kolejne miejsca należą do funduszy zamkniętych, które także radzą sobie wyraźnie lepiej niż reszta stawki (stopy zwrotu po ok. 3 proc.). Rentier i Benefit dzięki wyższemu ryzyku kredytowemu i formule private debt, Michael/Ström Obligacji Korporacyjnych wykorzystuje FIZ do zmniejszenia kosztów utrzymywania poduszki płynnościowej i w oparciu o rynek publiczny zbudował fundusz papierów high yield z dużą kontrolą ryzyka kredytowego.

Średnia roczna stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych_grudzień 2021

W kolejnych miesiącach – w miarę jak kupony oparte o WIBOR będą rosły – przybywać będzie funduszy obligacji korporacyjnych o dodatnich stopach zwrotu, a ich przewaga nad funduszami skarbowymi czy uniwersalnymi stanie się jeszcze bardziej widoczna. Oczywiście, gdyby doszło do korekty wzrostowej na rynku papierów skarbowych, w krótkim terminie to udział skarbówek w portfelach mógłby napędzić stopy zwrotu, ale – biorąc pod uwagę obecną sytuację – nie jest to scenariusz bardzo prawdopodobny, a w razie jego realizacji chętnych do pozbycia się obligacji skarbowych nie zabraknie.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze