poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych na plusie

ben | 05 sierpnia 2019
Średnia stopa zwrotu funduszy firmowego długu wyniosła w lipcu 0,32 proc., zaś od początku roku średnio zarobiły już 2,13 proc.

Wszystkie spośród 23 funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych zanotowały w zeszłym miesiącu zyski. Stopy zwrotu wahały się od 0,11 proc. (Millennium Obligacji Korporacyjnych) do 0,69 proc. (Opera Tutus-plus).

12-miesięczna średnia stopa zwrotu na koniec lipca wyniosła 2,52 proc. i była wyraźnie wyższa od wyniku wypracowanego przez fundusze polskich obligacji skarbowych (+1,83 proc.) oraz uniwersalnych (+1,44 proc.). Liderem w tym zestawieniu jest BPS Obligacji Korporacyjnych (+6,5 proc.), który zawdzięcza to jednorazowemu wydarzeniu, o którym pisaliśmy w osobnym artykule. Natomiast najsłabszy wynik w tym okresie zanotował AGIO Kapitał (-0,1 proc.), co również wynikało z wydarzenia o charakterze jednorazowym, związanym z odpisem wartości obligacji ZM Henryk Kania, znajdujących się w jego portfelu.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 lipca 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje