poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Przez obligacje Kani wycena j.u. funduszu Agio Kapitał spadła o 2,8 proc.

msd | 07 czerwca 2019
W wyniku spisania do zera obligacji Kani wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał spadła o 2,78 proc., zjadając tym samym zysk z ostatnich 14 miesięcy.

Jak wynika ze sprawozdania subfunduszu Agio Kapitał, na koniec ubiegłego roku miał on 11,76 mln zł w obligacjach Zakładów Mięsnych Henryk Kania, czyli 3,7 proc. aktywów. Posiadał wówczas 379 obligacji KAN0619, które wyceniał na 94 proc. nominału oraz 11,4 tys. papierów KAN0321, wycenianych po nominale. Teraz jednak, po utracie płynności i złożeniu przez spółkę wniosku o otwarcie restrukturyzacji, subfundusz zdecydował się na odpisanie całej ekspozycji do zera.

Działając w interesie wszystkich uczestników funduszu, Towarzystwo postanowiło dokonać całkowitego jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji emitenta, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał. Oznacza to, że określając wartość jednostki uczestnictwa przyjęto, iż wartość obligacji ZM Henryk Kania SA wynosi zero. Wynikiem decyzji Towarzystwa jest brak ekspozycji AGIO Kapitał na papiery wartościowe ZM Henryk Kania SA. W związku z tym ewentualny brak powodzenia restrukturyzacji w spółce nie będzie mieć negatywnego wpływu na wycenę jednostki uczestnictwa – napisano w komentarzu zamieszczonym na stronie AgioFunds TFI.

Jednorazowy spadek wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał o 2,78 proc. oznacza, że praktycznie „wykasowano” wszystkie zyski z ostatnich 14 miesięcy, a roczna stopa zwrotu spadła do minus 0,5 proc. i jest najgorsza wśród wszystkich funduszy obligacji korporacyjnych (drugi od końca jest Millennium Obligacji Korporacyjnych z 0,5 proc. na plusie, a średnia dla całej grupy 23 funduszy to 2,1 proc.; dane za Analizy Online).

Jak przedstawiono na stronie AgioFunds TFI, subfundusz Agio Kapitał „jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników”. W siedmiostopniowej skali ryzyka przyznano mu jedynkę, co oznacza potencjalnie najmniejsze ryzyko.

W marcu tego roku Agio Kapitał otrzymał od Analiz Online nagrodę Alfa 2018 dla najlepszego funduszu w grupie polskich funduszy dłużnych polskich papierów korporacyjnych. 

W ostatni wtorek pisaliśmy o tym, w których funduszach znajdować się mogą obligacje Kani.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

 • Sąd ogłosił upadłość ZM Kania

  19 czerwca 2020
  Wraz z ogłoszeniem upadłości katowicki sąd zatwierdził warunki sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kani za 100 mln zł netto na rzecz Cedrobu.
  czytaj więcej
 • 528,5 mln zł ujemnych kapitałów własnych ZM Kania

  20 maja 2020
  Zobowiązania Zakładów to 855,7 mln zł przy ledwie 327,2 mln zł aktywów, ale i tego nie można być pewnym, ponieważ przygotowane przez zarządcę sprawozdanie finansowe nie zostało zbadane przez biegłego. Żaden nie chcę się podjąć tego zadania.
  czytaj więcej
 • Indeks Default Rate: Cisza przed burzą?

  08 kwietnia 2020
  Przez 12 ostatnich miesięcy notowane na Catalyst firmy nie spłaciły obligacji o rekordowej wartości 226,9 mln zł. Ostatnie defaulty bynajmniej nie były zaskoczeniem, ale obecna sytuacja rynkowa aż nadto sprzyja niespodziankom.
  czytaj więcej
 • Sąd zawiesił postępowania egzekucyjne wobec ZM Kania

  23 marca 2020
  W ramach toczącego się postępowania o ogłoszenie upadłości Zakładów Mięsnych Henryk Kania katowicki sąd zawiesił postępowania egzekucyjne prowadzone przez siedem podmiotów oraz uchylił zajęcie rachunków bankowych spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje