środa, 11 grudnia 2019

Newsroom

Przez obligacje Kani wycena j.u. funduszu Agio Kapitał spadła o 2,8 proc.

msd | 07 czerwca 2019
W wyniku spisania do zera obligacji Kani wartość jednostki uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał spadła o 2,78 proc., zjadając tym samym zysk z ostatnich 14 miesięcy.

Jak wynika ze sprawozdania subfunduszu Agio Kapitał, na koniec ubiegłego roku miał on 11,76 mln zł w obligacjach Zakładów Mięsnych Henryk Kania, czyli 3,7 proc. aktywów. Posiadał wówczas 379 obligacji KAN0619, które wyceniał na 94 proc. nominału oraz 11,4 tys. papierów KAN0321, wycenianych po nominale. Teraz jednak, po utracie płynności i złożeniu przez spółkę wniosku o otwarcie restrukturyzacji, subfundusz zdecydował się na odpisanie całej ekspozycji do zera.

Działając w interesie wszystkich uczestników funduszu, Towarzystwo postanowiło dokonać całkowitego jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji emitenta, które znajdowały się w portfelu AGIO Kapitał. Oznacza to, że określając wartość jednostki uczestnictwa przyjęto, iż wartość obligacji ZM Henryk Kania SA wynosi zero. Wynikiem decyzji Towarzystwa jest brak ekspozycji AGIO Kapitał na papiery wartościowe ZM Henryk Kania SA. W związku z tym ewentualny brak powodzenia restrukturyzacji w spółce nie będzie mieć negatywnego wpływu na wycenę jednostki uczestnictwa – napisano w komentarzu zamieszczonym na stronie AgioFunds TFI.

Jednorazowy spadek wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu Agio Kapitał o 2,78 proc. oznacza, że praktycznie „wykasowano” wszystkie zyski z ostatnich 14 miesięcy, a roczna stopa zwrotu spadła do minus 0,5 proc. i jest najgorsza wśród wszystkich funduszy obligacji korporacyjnych (drugi od końca jest Millennium Obligacji Korporacyjnych z 0,5 proc. na plusie, a średnia dla całej grupy 23 funduszy to 2,1 proc.; dane za Analizy Online).

Jak przedstawiono na stronie AgioFunds TFI, subfundusz Agio Kapitał „jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników”. W siedmiostopniowej skali ryzyka przyznano mu jedynkę, co oznacza potencjalnie najmniejsze ryzyko.

W marcu tego roku Agio Kapitał otrzymał od Analiz Online nagrodę Alfa 2018 dla najlepszego funduszu w grupie polskich funduszy dłużnych polskich papierów korporacyjnych. 

W ostatni wtorek pisaliśmy o tym, w których funduszach znajdować się mogą obligacje Kani.

Więcej wiadomości o Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje