czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych średnio zarobiły w zeszłym roku 1,03 proc.

ben | 04 stycznia 2019
W samym grudniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,19 proc.

Ubiegłorocznym liderem zestawienia stóp zwrotu jest dywidendowy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ, który w 12 miesięcy zarobił 8,2 proc. Ma bardzo dużą przewagę nad kolejnym w zestawieniu Ipopema Obligacji Korporacyjnych, który w tym czasie zanotował wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 3,1 proc.

Ogólnie na 20 funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych na plusie ubiegły rok zakończyło 13, z czego osiem zanotowało stopę zwrotu przekraczającą 2 proc. Spośród siedmiu, które zeszły rok zamknęły na minusie, największą stratę przyniósł Millennium Obligacji Korporacyjnych (-3,3 proc.).

Wyraźnie lepsze wyniki przyniosły np. fundusze polskich obligacji skarbowych, które zeszły rok zakończyły ze średnią stopą zwrotu w wysokości 2,14 proc. Rok 2018 nie był więc dla większości uczestników funduszy korporacyjnego długu specjalnie udany. Rzecz jasna, głównym winowajcą jest afera związana z GetBackiem. Przypomnijmy, że od końca lutego do końca listopada 2018 roku wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych stopniała o blisko 3 mld zł.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 grudnia 2018 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje