poniedziałek, 25 maja 2020

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych średnio zarobiły w zeszłym roku 1,03 proc.

ben | 04 stycznia 2019
W samym grudniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,19 proc.

Ubiegłorocznym liderem zestawienia stóp zwrotu jest dywidendowy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Rentier FIZ, który w 12 miesięcy zarobił 8,2 proc. Ma bardzo dużą przewagę nad kolejnym w zestawieniu Ipopema Obligacji Korporacyjnych, który w tym czasie zanotował wzrost wartości jednostki uczestnictwa o 3,1 proc.

Ogólnie na 20 funduszy zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych na plusie ubiegły rok zakończyło 13, z czego osiem zanotowało stopę zwrotu przekraczającą 2 proc. Spośród siedmiu, które zeszły rok zamknęły na minusie, największą stratę przyniósł Millennium Obligacji Korporacyjnych (-3,3 proc.).

Wyraźnie lepsze wyniki przyniosły np. fundusze polskich obligacji skarbowych, które zeszły rok zakończyły ze średnią stopą zwrotu w wysokości 2,14 proc. Rok 2018 nie był więc dla większości uczestników funduszy korporacyjnego długu specjalnie udany. Rzecz jasna, głównym winowajcą jest afera związana z GetBackiem. Przypomnijmy, że od końca lutego do końca listopada 2018 roku wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych stopniała o blisko 3 mld zł.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 grudnia 2018 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

 • Piątek z funduszem: Quercus Ochrony Kapitału

  22 maja 2020
  1,8 proc. zysku za ostatnich 12 miesięcy to wynik lepszy od większości konkurentów (0,5 proc.), który fundusz zawdzięcza umiarkowanie konserwatywnej polityce doboru emitentów. Jednak to także znacznie poniżej średniego oprocentowania korporacyjnej części portfela (4,1 proc.).
  czytaj więcej
 • Zwolniło tempo spadku aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

  14 maja 2020
  W kwietniu wartość aktywów netto (WAN) funduszy polskich obligacji korporacyjnych ponownie się obniżyła, ale już wielokrotnie mniej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej
 • Piątek z funduszem – Allianz Obligacji Plus

  08 maja 2020
  Fundusz opiera portfel korporacyjny na papierach o zmiennym kuponie, co – z uwagi na nowe stawki WIBOR - oznacza niechybny spadek zarobku na odsetkach. Część płynnościowa lokowana jest na zmianę w obligacjach skarbowych i funduszach zagranicznych. Struktura portfela nie przeważa żadnej ze spółek ani branż.
  czytaj więcej
 • Fundusze odrobiły część strat

  06 maja 2020
  W kwietniu średnia stopa zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych wyniosła +0,64 proc. Miesiąc wcześniej były na ponad 2-proc. minusie.
  czytaj więcej

Emisje