czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Fundusze obligacji korporacyjnych zarobiły w pierwszym półroczu średnio 1,83 proc.

ben | 02 lipca 2019
W czerwcu średnia stopa funduszy inwestujących głównie w papiery dłużne przedsiębiorstw wyniosła 0,24 proc. Najlepszy z nich zarobił ponad 0,7 proc.

Średnia ubiegło miesięczna stopa zwrotu mogłaby być wyższa (ok. 0,4 proc.), gdyby nie duży spadek wartości jednostek uczestnictwa funduszu Agio Kapitał. Na początku miesiąca, w wyniku spisania do zera obligacji Zakładów Mięsnych Henryk Kania, ich wartość stopniała jednego dnia o 2,78 proc., zjadając zysk tego funduszu z ostatnich 14 miesięcy. Więcej na ten temat pisaliśmy w osobnym tekście.

Agio Kapitał tym samym zanotował w czerwcu najsłabszy wynik spośród wszystkich funduszy polskich obligacji korporacyjnych (-2,88 proc.). Poza nim na minusie były jeszcze cztery inne fundusze.

Jednak część funduszy może pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. W trzech przypadkach wzrost wartości jednostki uczestnictwa przekroczył 1 proc. (Investor Obligacji Korporacyjnych – 1,28 proc.; Novo Obligacji Przedsiębiorstw – 1,27 proc.; Opera Tutus-plus – 1,01 proc.).

Pierwsze półrocze fundusze korporacyjnego długu zakończyły więc ze średnią stopą zwrotu w wysokości 1,83 proc., a niekwestionowanym liderem jest tu BPS Obligacji Korporacyjnych, który od początku roku zanotował wzrost rzędu 6,2 proc. W większości było to jednak zasługą jednorazowego wydarzenia, związanego z wcześniejszym wykupem dwóch zabezpieczonych serii obligacji GetBacku. Kolejny fundusz w zestawieniu, Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych, zarobił 3,1 proc.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 28 czerwca 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje