piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

BPS Obligacji Korporacyjnych w miesiąc zarobił 4,84 proc.

ben | 05 czerwca 2019
Niewątpliwym wydarzeniem maja w segmencie funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa jednego z funduszy o blisko 5 proc. Co ciekawe, było to związane z obligacjami GetBacku.

Znajdujący się w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack wykupił bowiem przed czasem zabezpieczone papiery dłużne serii G (GBK0819) i H (GBK0919) o łącznej wartości 20,08 mln zł, o czym szczegółowo pisaliśmy tutaj.

Wartość tych papierów była w subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych w ubiegłym roku odpisywana czterokrotnie. Na koniec grudnia warte 687 tys. zł papiery wyceniano na 15,6 proc. nominału, czyli 107 tys. zł, co stanowiło wówczas 1 proc. aktywów subfunduszu. Majowy wykup tych obligacji sprawił, że fundusz zanotował jednorazowy skok wyceny o 4,68 proc.

Pierwsze informacje o zamiarze przedterminowego wykupu obligacji serii G i H GetBack podał 26 kwietnia, aczkolwiek już wcześniej planowaną transakcję z Hoistem można było wiązać także z przynajmniej częściowym rozliczeniem obligacji zabezpieczonych na sprzedawanym majątku. I wygląda na to, że część inwestorów skwapliwie wykorzystała tę okazję, bowiem przez trzy pierwsze miesiące tego roku aktywa subfunduszu pozostawały w okolicach 10,7 mln zł, by w kwietniu odnotować wzrost o 5,4 mln zł (50,6 proc. m/m) do 16,2 mln zł. Tymczasem, jak wynika z ostatnich danych zaprezentowanych na stronie BPS TFI, już na koniec maja wartość aktywów netto funduszu spadła do nieco ponad 14 mln zł.

Majowa średnia stopa zwrotu wypracowana przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,28 proc., przy czym znaczący wpływ miał tu jednorazowy wzrost wyceny wspomnianego BPS Obligacji Korporacyjnych. Licząc bez niego, średnia była na poziomie 0,07 proc.

Największy spadek wyceny zanotował subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych (-0,91 proc.). Niewykluczone, że jest to związane z przeszacowaniem wartości obligacji ZM Henryk Kania, które są w jego portfelu.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 maja 2019 roku

 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • GetBackowi przybyło problemów po decyzji KNF wobec Saturn TFI

  22 sierpnia 2019
  Windykacyjna spółka przyznaje, że cofnięcie Saturn TFI zezwolenia na wykonywanie działalności wiązać się będzie dla niej z dodatkowymi kłopotami operacyjnymi, a zabezpieczeni wierzyciele dłużej poczekają na pieniądze. Przekonuje jednak, że długoterminowo potencjalny układ nie jest zagrożony.
  czytaj więcej
 • KNF cofnęła zezwolenie Saturn TFI za GetBack

  21 sierpnia 2019
  Komisja Nadzoru Finansowego ustaliła, że podczas zarządzania przez Saturn TFI należącymi do GetBacku funduszami sekurytyzacyjnymi miało dochodzić do szeregu nieprawidłowości. Towarzystwo otrzymało 5 mln zł kary oraz utraciło licencję.
  czytaj więcej
 • GetBack miał 13,8 mln zł odzysków w lipcu

  20 sierpnia 2019
  Windykator otrzymał w lipcu 13,83 mln zł spłat od dłużników wobec 13,09 mln zł w czerwcu i 14,36 mln zł w maju, od kiedy działa na bazie znacznie mniejszego portfela wierzytelności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje