czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

BPS Obligacji Korporacyjnych w miesiąc zarobił 4,84 proc.

ben | 05 czerwca 2019
Niewątpliwym wydarzeniem maja w segmencie funduszy inwestycyjnych polskich obligacji korporacyjnych jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa jednego z funduszy o blisko 5 proc. Co ciekawe, było to związane z obligacjami GetBacku.

Znajdujący się w postępowaniu restrukturyzacyjnym GetBack wykupił bowiem przed czasem zabezpieczone papiery dłużne serii G (GBK0819) i H (GBK0919) o łącznej wartości 20,08 mln zł, o czym szczegółowo pisaliśmy tutaj.

Wartość tych papierów była w subfunduszu BPS Obligacji Korporacyjnych w ubiegłym roku odpisywana czterokrotnie. Na koniec grudnia warte 687 tys. zł papiery wyceniano na 15,6 proc. nominału, czyli 107 tys. zł, co stanowiło wówczas 1 proc. aktywów subfunduszu. Majowy wykup tych obligacji sprawił, że fundusz zanotował jednorazowy skok wyceny o 4,68 proc.

Pierwsze informacje o zamiarze przedterminowego wykupu obligacji serii G i H GetBack podał 26 kwietnia, aczkolwiek już wcześniej planowaną transakcję z Hoistem można było wiązać także z przynajmniej częściowym rozliczeniem obligacji zabezpieczonych na sprzedawanym majątku. I wygląda na to, że część inwestorów skwapliwie wykorzystała tę okazję, bowiem przez trzy pierwsze miesiące tego roku aktywa subfunduszu pozostawały w okolicach 10,7 mln zł, by w kwietniu odnotować wzrost o 5,4 mln zł (50,6 proc. m/m) do 16,2 mln zł. Tymczasem, jak wynika z ostatnich danych zaprezentowanych na stronie BPS TFI, już na koniec maja wartość aktywów netto funduszu spadła do nieco ponad 14 mln zł.

Majowa średnia stopa zwrotu wypracowana przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych wyniosła 0,28 proc., przy czym znaczący wpływ miał tu jednorazowy wzrost wyceny wspomnianego BPS Obligacji Korporacyjnych. Licząc bez niego, średnia była na poziomie 0,07 proc.

Największy spadek wyceny zanotował subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych (-0,91 proc.). Niewykluczone, że jest to związane z przeszacowaniem wartości obligacji ZM Henryk Kania, które są w jego portfelu.

Stopy zwrotu funduszy polskich obligacji korporacyjnych na 31 maja 2019 roku

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje