wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

GetBack chce sanacji zamiast układu

ems | 02 sierpnia 2018
Spółka wystąpiła do Rady Wierzycieli o wyrażenie zgody na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, co jest warunkiem do umorzenia go także przez sąd.

GetBack chciałby umorzyć postępowanie układowe, a w jego miejsce otworzyć postępowanie sanacyjne, ale nie podał motywacji swojej decyzji. Być może jest nią lepsza ochrona przed wierzycielami zabezpieczonymi na majątku spółki, być może są to inne względy. Dwa tygodnie temu, gdy GetBack sygnalizował możliwość wystąpienia o zmianę charakteru postępowania, jednym z argumentów przemawiających za postępowaniem sanacyjnym miałaby być możliwość odwrócenia części niekorzystnych umów.

GetBack chciałby uzyskać zgodę rady wierzycieli do 6 sierpnia (poniedziałek).

Nie minęło 10 dni od kiedy GetBack zakutualizował propozycje układowe i zaproponował niezabezpieczonym wierzycielom redukcję zobowiązań o 73 proc. i spłatę pozostałej części w ośmioletnich ratach oraz konwersję pozostałego zadłużenia na akcje spółki.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje